Publisert: 08.05.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Staten gambler med folkehelsa

Norske svineprodusenter mener staten gambler med folkehelsa ved ikke å vise vilje til investering i kampen mot antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA).


- Staten gambler med folkehelsa

Norske svineprodusenter mener staten gambler med folkehelsa ved ikke å vise vilje til investering i kampen mot antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA).

– Nå må staten våkne, denne kampen vil og må vi ta, sier Geir Heggheim, styreleder i Norsvin. Han mener at vi er i en kritisk fase i bekjempelsen av antibiotikaresistente bakterier i Norge. En ny forskrift om kompensasjon for nedslaktning som følge av LA-MRSA har vært ute på høring. I forskriften legges det opp til en kompensasjonsordning som i liten grad dekker de tap svineprodusentene påføres ved utslakting av smittede besetninger. – Her er det snakk om småpenger for staten, men store kostnader for den enkelte produsent.

Ufarlig for grisen

LA-MRSA-bakterien er ikke farlig for grisen, men kan være en trussel for folkehelsa dersom den spres til helseinstitusjoner. Svinenæringa har vært positive til bekjempelse av bakterien, som har kommet inn i svinebesetningene etter smitte fra mennesker. – LA-MRSA er ingen dyresykdom, men en bakterie som truer folkehelsa. Bøndene skal derfor ikke måtte dekke kostnadene ved sanering. Taper vi kampen, vil de økonomiske konsekvensene for samfunnet være betydelig større enn kostnaden ved å gi erstatning til bøndene, sier Heggheim. For å opprettholde motivasjonen hos norske svineprodusenter for å holde svinepopulasjonen fri for LA-MRSA, er det svært viktig at det etableres økonomiske ordninger som gjør den enkelte bonde skadesløs når bakterien påvises, mener han. Dersom ordningen som etableres ikke blir tilstrekkelig forutsigbar og sikrer den berørte bonde, kan det bli vanskelig å opprettholde en felles visjon om å holde den norske svinepopulasjonen fri for LA-MRSA. Samfunnet vil tjene på å ta denne kampen alvorlig i et langsiktig perspektiv, sier Heggheim.

Unik sjanse

Norge har som eneste land i verden mulighet for å holde svinepopulasjonen fri for LA-MRSA. – Den norske svinenæringa har jobbet målrettet over mange år. Det skal nå investeres ytterligere i smittebeskyttelse, og næringa jobber aktivt for en ny bransjestandard for å unngå spredning mellom norske besetninger, sier Norsvinlederen.