Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

«Standardgris» er i ferd med å forsvinne


«Standardgris» er i ferd med å forsvinne

 

Av alle omsatte smågriser har nå cirka 95 prosent status som «Helsegris». En del slakterier har sluttet å omsette «Standardgris», leser vi i Helsetjenestens årsmelding. Flere av helsetjenestekonsulentene bemerker at helsekontrollen i Helsegrisbesetningene bør bli bedre. Det foreslås at slakteriets rådgivere må sterkere inn i kontrollen av disse besetningene.