Publisert: 17.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stagnasjon er tilbakegang

Stagnasjon er egentlig tilbakegang, ikke en form for stillstand eller status quo. Uten nye mål for neste år som er litt høyere enn for inneværende år, og uten konkrete planer for for- bedringer eller videreutvikling av garden, vil det gå sakte, men sikkert mot avvikling.


Stagnasjon er tilbakegang

Stagnasjon er egentlig tilbakegang, ikke en form for stillstand eller status quo. Uten nye mål for neste år som er litt høyere enn for inneværende år, og uten konkrete planer for for- bedringer eller videreutvikling av garden, vil det gå sakte, men sikkert mot avvikling.

Noe av det første jeg gjorde da jeg tok over gardsdrifta i 2006 var å lage en utviklings- og strategiplan for 2006 – 2016, og av dette ble det utledet en handlingsplan som oppdateres og justeres minst hvert år. Målet for hvordan planteproduksjonen, svineproduksjonen og annen gardsvirksomhet skal være om ti år, tenkes også stadig gjennom, men de lange linjene ligger fast.

Jeg liker ambisjonene og den offensive holdningen som ligger i Norsvins utenlandssatsing. Utlandet er ikke farlig, men er et enormt potensiale for den som våger. Jeg har tro på Norsvins muligheter i utlandet, ikke nødvendigvis fordi Norsvin og produktene våre er norske, men fordi produktene er konkurransedyktige i kraft av en produktutvikling som begynte tidlig og som av helt naturlige grunner ligger langt framme internasjonalt. Det er ikke så lett å ta igjen forrige generasjon… Jeg ser virkelig fram til å være med å videreutvikle Norsvin, ikke minst på utenlandske markeder.

Norsvin har for lengst tatt steget ut i «den store verden». Dette fordrer at kommersielle problemstillinger stadig må figurere høyt på styrets dagsorden. Diskusjon om markedsstrategier og salgsopplegg vil i mange sammenhenger bli vel så ofte drøftet som norsk næringspolitikk.

Utenlandssatsingen er dønn kommersiell. Målet for den er å generere overskudd. Disse pengene skal delvis pløyes tilbake i forskning og utvikling, og delvis brukes til å gi holde prisen på semin til norske svineprodusenter, og særlig til Norsvineiere, så lav som mulig.

Forskningsresultatene skal bidra til å videreutvikle Norsvin til en betydelig leverandør av avlsmateriale. Mulighetene i de landene Norsvin alt er på plass i, er enorm sammenliknet med Norge. Lykkes vi i disse markedene, vil vi kunne ta steg inn i stadig nye markeder.