Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stadig nye utfordringer for Helsetjenesten for svin

Like før jul i fjor ble en ny såkalt avtale om samordnet svinehelsetjeneste undertegnet av Nortura, Kjøttbransjens Landsforbund og Norsvin.


Stadig nye utfordringer for Helsetjenesten for svin

Like før jul i fjor ble en ny såkalt avtale om samordnet svinehelsetjeneste undertegnet av Nortura, Kjøttbransjens Landsforbund og Norsvin.

 

Bakgrunnen for å skrive en ny avtale var at Statens Dyrehelsetilsyn/Mattilsynet hadde trukket seg fra samarbeidet, noe som medførte at avtalen måtte reforhandles.

Med den nye avtalen er rammene rundt arbeidet i Helsetjenesten for svin lagt. Blant flere forhold er ett viktig element videreført; at det skal være veterinærer og konsulenter ansatt på regionale og lokale slakterier innen kjøttsamvirket og i private slakterier. Disse skal være faglig knyttet til den sentrale ledelsen i Helsetjenesten for svin, og med et særskilt ansvar for å utøve helsetjenestearbeid hos egne leverandører. Denne ordningen har vært Helsetjenesten for svins store suksessfaktor gjennom alle år, og er en svært viktig grunn til at vi er helt i verdenstoppen når det gjelder helse på gris i dag.

 

Fortsatt mange oppgaver

Mye er oppnådd i løpet av de årene Helsetjenesten har eksistert; høyere smittebeskyttelse, kvalitetssikret livdyrog smågrisomsetning, og mykoplasmaprogrammet er snart i mål, for å nevne noe. Men det er fortsatt mange oppgaver å ta fatt på. Grisingsfeber, leddbetennelse på spedgris og spedgrisdiaré står hvert år på toppen av innrapporterte sjukdommer i helsedelen i In-Gris. Bogsår på purker forekommer i uakseptabel grad. Det oppdages stadig tilfeller av svinedysenteri. Og vi ser økende forekomst av sjukdommer som vi lenge har hatt relativt lite av, som akutte utbrudd av brysthinnebetennelse, avvenningsdiaré og ødemsjuke. Disse sjukdommene har sin sannsynlige forklaring i økende besetningsstørrelser og mer intensiv drift, og vil neppe avta med årene uten at det tas viktige forebyggende grep.

 

Satsingsområder kommende år

Men ett sted må man begynne. Som følge av reforhandlingene rundt en ny helsetjenesteavtale har Helsetjenesten for svin startet et mer formelt samarbeid med fagavdelingen i Norsvin, for å sette inn et større trykk på enkelte viktige satsingsområder. Dette året arbeides det for at to viktige samarbeidsprosjekter skal settes i gang: Kampanje for høyere grisingsprosent og neste års studiehefte i Norsvins lokallag som skal omhandle forebyggende helsearbeid. Grisingsprosenten er i Norge 5 – 10 % lavere enn i Danmark og Sverige, og bare en forbedring på fire prosent, fra 79 % i dag til 83 %, vil bety over 12 mill i økt lønnsomhet for svinenæringen. Og et studiehefte om forebyggende helsearbeid vil gripe direkte inn i tiltak for å forebygge mange av de sjukdommene nevnt ovenfor.

 

Framtida

Helsetjenesten for svin har for lengst vist sin berettigelse i norsk svineproduksjon, og med en ny avtale på plass er det lagt til rette for å føre videre det gode arbeidet som er utrettet hittil. Det er svært viktig å beholde denne posisjonen, og i framtida kanskje styrke det bransjenøytrale fellesområdet som omhandler helse. Mykoplasmasaneringen av Rogaland er et glimrende eksempel på hva som er mulig å oppnå når det arbeides tett sammen om et felles mål. Smitte følger som kjent ikke slakterigrenser.

 

Dette er Helsetjenesten for svin

Helsetjenesten for svin er en samlet nærings redskap i forebyggende helsearbeid og organisert sjukdomsbekjempelse og skal styrke svinenæringens konkurransekraft ved å bidra til:

– Friske griser og korrekt bruk av legemidler – god dyrevelferd – effektiv produksjon – trygg mat.

 

Sentral ledelse

Den sentrale ledelsen for Helsetjenesten for svin er en del av Animalia, og er lønnet av Omsetningsrådsmidler. Ledelsen har arbeidsplass ved Veterinærinstituttet og består av:

Mona Gjestvang, leder Bjørn Lium Cathrine Hexeberg Marka

 

Regional helsetjeneste

Slakteriene har ansvaret for Helsetjenesten for svin regionalt med problemløsning i besetninger og lokal organisering av samordnet forebyggende helsearbeid. Følgende personer er tilknyttet helsetjenesten for svin:

 

Spesialveterinærer:

Anne Jørgensen, Nortura Region Øst Marit Skjærvik, Nortura Region Nord Tone Runhild Skadsem, Nortura Region Vest Karl Kristian Kongsted, Kjøttbransjens Landsforbund Tore Framstad, Nortura Region Øst Audun Skomsøy, Nortura Region Øst

 

Rådgivere:

Steinar Aas, Furuseth Slakteri AS Rolf Gunnar Husveg, Fatland Gruppen AS Odd Jan Håland, Prima Jæren AS Ragnar Hogstad, Midt-Norge Slakteri AS Anna Egedal, Nordfjord Kjøtt AS Asbjørn Ramselien, Nortura Region Nord