Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stabilt sjukdomsbilde for gris i fjor

Også i 2003 var leddsjukdommer hos gris under en måned, grisingsfeber hos purke (MMA) og magetarmsjukdommer hos spedgris de vanligste sjukdommene.


Stabilt sjukdomsbilde for gris i fjor

Også i 2003 var leddsjukdommer hos gris under en måned, grisingsfeber hos purke (MMA) og magetarmsjukdommer hos spedgris de vanligste sjukdommene.

 

Det går fram av årsmeldingen fra Helsetjenesten for Svin.

Det ble ikke rapportert om A eller B-sjukdommer hos norske griser i 2003.

Det er også stabilt forbruk av legemidler. Det finnes dessverre ikke statistikk som viser forbruket av legemidler til hvert enkelt dyreslag i Norge, men det utarbeides hvert år en oversikt over den totale omsetningen av antibakterielle legemidler til dyr. I perioden fra 1995 til 2000 var det en nedgang i omsetningen av antibakterielle midler til dyr i Norge på hele 39 prosent.

Fra 2000 til 2003 har nivået holdt seg temmelig stabilt, noe som indikerer et forbruk på et naturlig nivå.

I 2003 var den totale omsetningen av antibakterielle midler til husdyr 5786 kilo aktivt stoff. For midler som brukes bare til gris, for eksempel tiamulin, var det ikke noen vesentlig endring fra 2002 til 2003.

Det har ikke vært påvist alvorlige, smittsomme sjukdommer hos gris i 2003. Det ble som kjent for første gang diagnostisert PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) i to svinebesetninger. Sjukdommen blir ført opp som en C-sjukdom, men fordi dette er en sjukdom som foreløpig kun er påvist i to besetninger, forvaltes den som en B-sjukdom. Med bakgrunn i mulig smittefare fra besetninger med sjuke griser og ønske om føre-var-holdning, har Norsvin, slakteriene og Gjensidige ført diskusjoner med sikte på å finne en løsning for utslakting av de to positive besetningene.