Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stabilt og godt svinekjøttmarked i høst

Markedet for svinekjøtt er svært greit i øyeblikket. I den nærmeste framtid venter Norsk Kjøtt et udramatisk marked. Usikkerheten blir imidlertid større hvis en prøver å skue et år eller to framover.


Stabilt og godt svinekjøttmarked i høst

Markedet for svinekjøtt er svært greit i øyeblikket. I den nærmeste framtid venter Norsk Kjøtt et udramatisk marked. Usikkerheten blir imidlertid større hvis en prøver å skue et år eller to framover.

 

Det har vært en helt fantastisk salgsutvikling for svinekjøtt i sommer. Ved utgangen av uke 31 var det solgt hele sju prosent mer svinekjøtt i år enn til samme tid i fjor. Det er bemerkelsesverdig bra.

Denne sterke salgsveksten, kombinert med pris- og markedstiltak som har gitt produksjonsnedgang på to prosent i samme tidsperiode, har virkelig fått senvinterens dystre prognoser til å dampe vekk som dogg for sola. For svineprodusentene er det naturligvis gledelig, og det er ingenting som tyder på at ikke den gode markedssituasjonen skal holde seg utover høsten.

 

FART I OMSETNINGEN

– Nei, jeg ser ingen dramatikk i markedet for svinekjøtt på kort sikt, sier direktør Trygve Brandrud i Gilde Norsk Kjøtt.

Det var ikke mer enn 238 tonn svinekjøtt på lager ved utgangen av uke 31. Til sammenlikning var lageret til samme tid i fjor nærmere 3000 tonn. Det har altså vært fart i omsetningen av svinekjøtt i sommer.

– Ja, det er helt riktig. Salgsindeksen viser en pluss på sju prosent. Men vi har skjært og solgt mange stykningsdeler i sommer. Det betyr at salget har dreid litt over i den retningen i stedet for pølser, slik at det kan være en liten skjevhet i etterspørselen i deler av markedet. Vi vet ikke nå hvor mye som ligger på lager ute hos bedriftene, men hvis de begynner å bruke mer av egne lagre av enkelte stykningsdeler så kan vi ha fått et litt galt inntrykk av etterspørselen etter hele slakt. Gilde har besluttet å kutte skjæreaktiviteten med 10 prosent resten av året. Det vil bedre leveringsdyktigheten og påvirke etterspørselen, sier Brandrud.

 

MARKEDET STYRER MER

Norsk Kjøtt avventer nå utviklingen i markedet før det kommer ny prisoppgang. Det har i vår og sommer vært en viss diskusjon mellom Norsvin, kjøttsamvirket og Norges Bondelag om bruken av reguleringsmidler i svinekjøttmarkedet. Mange har ment at markedsregulatoren skal styre sterkere, men det kan fort resultere i uforutsette endringer for eksempel når det gjelder smågrispriser. Problemet for Norsk Kjøtt har vært at hvis en priser for mye i utakt med markedet (etterspørselen), så finner markedet egne kanaler og veier. Med reduserte eksportmuligheter er rollen som markedsregulator blitt vesentlig vanskeligere. Dette temaet kommer trolig langt høyere opp på lista i diskusjoner mellom kjøttprodusenter og kjøttindustrifolk i tida som kommer.

 

Kjøttmarkedet per uke 31/2005 (lager 238 tonn)

Gris

Produksjon

63 837 tonn

05 i % av 04

98

Import

1 598 tonn

Salg

66 629 tonn

05 i % av 04

107

Markedsbalanse

-1 194 tonn