Publisert: 09.09.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stabilitet i økonomi og marked

Lønnsomheten for svineprodusenter med gjennomsnittsresultater er fortsatt stabil, men ikke god. Det produseres fortsatt litt for mye gris, uten at man ser for seg den store overproduksjonen framover.  


Stabilitet i økonomi og marked

Lønnsomheten for svineprodusenter med gjennomsnittsresultater er fortsatt stabil, men ikke god. Det produseres fortsatt litt for mye gris, uten at man ser for seg den store overproduksjonen framover.  

Markedet

Nortura Totalmarkeds siste prognose viste at vi i år vil produsere 3500 tonn mer enn hva markedet etterspør. Det meste av dette har allerede blitt eksportert innenfor WTO-kvota, og produsentene blir trukket 40 øre i omsetningsavgift for å dekke kostnadene. Løpende prognose ett år fram i tid er på tilnærmet samme overproduksjonsnivå, med ca 1600 tonn for mye i første tertial av 2011. Markedsregulator er nå i tenkeboksen når det gjelder hvordan markedsoverskuddet på nyåret skal møtes.

 

Prisene

Målprisen på svinekjøtt økte som kjent med 45 øre per kg fra 1/7-2010. For øyeblikket ligger engrosprisen 50 øre under målpris, men det i prognosen forventes at vi i snitt vil havne 20 øre under for avtaleåret. Utbetalingsprisen på svinekjøtt vil følge den vanlige ”juleløypa”, med 50 øre/kg opp både i uke 41 og 43, for så å gå trinnvis ned (sammen med vektgrensene) med til sammen 1 krone i desember. Smågrisprisen gikk ned med 20 kroner i begynnelsen av september, for å møte prisnedgangen i desember. Markedsutsiktene for neste år gjør at vi er blitt anbefalt å bruke samme smågrispris ut året. Når det gjelder purkeleia for satellittene er det plusset på 100 kroner fra september. Nivået på purkeleia er regulert gjennom avtaler mellom partene, der Norturas beregninger tilsier at 2/3 av dekningsbidraget skal tilfalle satellittene. Det hele er imidlertid avhengig av at navet leveringsdyktig.

 

Lønnsomheten

Det er viktig å merke seg at lønnsomhetsberegningene i Norsvins DB-kalkyler tar utgangspunkt i gjennomsnittsprestasjoner fra Ingris når det gjelder effektivitet (avvente per årspurke, Fen/kg tilvekst med mer), mens faktiske priser er innhentet fra Nortura og Fellekjøpet Agri. Selv om vi øker effektiviteten hvert eneste år, er det fortsatt stor spredning i prestasjoner og følgelig økonomien. Våre beregninger viser for eksempel at lønnsomheten i smågrisproduksjonen øker med 750 kroner per årspurke dersom man øker med én ekstra smågris per årspurke. I kombinert øker lønnsomheten med 1100 kroner med en ekstra slaktegris per årspurke. Reduseres fôrforbruket med 1 FEn/kg tilvekst, tjener man 27 kroner mer pr slaktegris.

Våre kalkyler viser at lønnsomheten for slaktegrisproduksjon for resten av året vil bli på tilnærmet samme nivå som på samme tid i fjor. Mye tyder på at årssnittet vil ligge 20 – 30 kroner over fjoråret.

Det normale dekningsbidraget i smågrisproduksjon ligger noe over et ekstremt dårlig fjorår, og vi tror vi etter hvert havner ca 1500 kroner høyere enn 2009 på årsbasis.

I kombinertproduksjon forventer vi at det normale dekningsbidraget vil ligge på ca 15 000 kroner per årspurke i 2010, noe som vil være ca 1200 kroner høyere enn året før.

Vi har fulgt lønnsomheten til satellittene kun siden juli, og i denne perioden har lønnsomheten gått noe ned etter en generell justering av purkeleia og nedgangen i smågrispris.

 

År Mnd Vekt Slakt pris Smågris pris Smågris Fôr krprFEn** DB DB DB DB pr kullKjøp* Salg Slakte-gris smågris kombinert satellittJan 73 15,53 439 510 2,46 148 4671 9627 Feb 73 16,83 410 541 2,46 272 5415 11812 2007 Mar 73 18,61 418 654 2,47 394 7958 14661 Apr 76 19,63 430 725 2,49 421 9421 15572 Mai 77 19,65 461 747 2,51 397 9874 16072 Juni 77 20,12 574 780 2,53 298 10519 17078 juli 78 20,83 645 797 2,53 280 10616 17865 Aug 78 20,45 650 840 2,53 253 11536 17368 sept 79 20,47 650 798 2,53 261 10656 17597 okt 80 20,72 667 780 2,53 275 10229 18246 November 80 21,65 710 796 2,54 303 10671 20074 Desember 76 21,05 668 820 2,56 248 11144 18134 Snitt 77 19,63 560 732 2,51 296 9393 16176 2008 Jan 79 20,39 650 823 2,59 245 11081 17565 Feb 79 20,43 658 840 2,62 233 11252 17274 mar 80 20,29 670 826 2,65 229 11343 17101 apr 79 20,18 673 812 2,71 208 11250 16383 Mai 78 20,10 690 800 2,74 171 10735 15889 Juni 78 20,15 690 800 2,77 156 10639 15627 Juli 78 20,94 682 800 2,79 200 10076 16336 Aug 78 20,85 670 800 2,79 204 10046 16132 sept 78 20,89 670 754 2,84 195 8855 15753 okt 78 20,98 670 740 2,88 198 8499 15790 November 79 21,39 670 759 2,93 224 8757 16192 Desember 75 20,80 624 745 2,95 186 8379 14283 Snitt 78 20,62 668 792 2,77 204 10076 16194 2009 Jan 78,3 19,78 610 731 3,01 137 7930 12773 Feb 77,6 20,87 629 730 3,03 193 7877 14363 mar 77,9 20,79 615 730 3,02 205 7822 14256 apr 77,6 20,72 601 730 3,02 210 7813 14057 mai 77,3 20,76 600 730 3,05 206 7735 13867 jun 77,8 20,74 600 707 3,08 200 7130 13647 juli 77,5 20,15 600 700 3,11 145 7183 12720 Aug 77,5 20,17 600 699 3,12 144 7171 12714 sept 77,7 20,14 577 672 3,06 180 6789 13222 okt 77,9 20,76 570 720 3,01 249 7995 14693 November 78,5 21,12 569 730 2,98 291 8310 15675 Desember 75,4 20,83 542 730 2,99 267 8321 14562 Snitt 78 20,57 593 717 3,04 202 7673 13879 2010 Jan 79,2 20,60 590 730 2,98 231 8575 14919 Feb 78,9 21,00 600 730 2,99 249 8597 15549 mar 79,1 21,02 600 736 3,00 249 8677 15491 apr 79,3 20,94 600 750 3,03 238 8835 15105 mai 78,5 20,98 600 750 3,06 227 8759 14793 jun 78,1 20,89 606 750 3,08 205 8910 14592 Juli 77,8 20,33 620 755 3,06 170 9639 13699 3244aug 78,0 20,43 620 755 3,05 181 9619 13922 3134sept 78,0 20,43 620 738 2,98 198 9536 14569 3097okt 78,0 21,00 620 735 2,93 253 9581 15894 3089November 78,5 21,43 620 735 2,92 295 9599 16846 3081Desember 75,5 21,00 603 735 2,93 249 9501 15362 3067Snitt 78 20,84 608 742 3,00 229 9152 15062 *) noteringspris 3 måneder tidligere**) pris slaktegrisfôr, beregnes ut i fra priser siste 3 måneder

Norturatillegg på smågris er inkludert i salgsprisen som oppgis i tabellen, men ikke i kjøpsprisen. Puljetillegg, kvantumstillegg, noroctillegg , vekttillegg og omsetningskostnader er ikke inkludert i smågrisprisen i tabellen, men inngår i beregningen av dekningsbidrag.I prisen på slakt som oppgis i tabellen er noroctillegget inkludert, mens puljetillegg, kombitillegg og kvantumstillegg på slakt kommer i tillegg og inngår i DB-beregningene. Eventuell årsbonus på kraftfôr er ikke inkludert i beregningen av dekningsbidragene.