Publisert: 13.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stabile markedsandeler for gris


Stabile markedsandeler for gris

 

Gilde Norsk Kjøtt og KLF-slakteriene holder omtrent stillingen når det gjelder konkurransen om førstehåndsutbudet av gris, målt i antall dyr.

Tallene for 2004 viser at Gilde-bedriftene kom ut av året med en markedsandel på 75,74 prosent mot KLF-bedriftenes 24,26 prosent. Sammenliknet med året før er dette mikroskopiske endringer slakterigrupperingene i mellom. Men hvis markedsandelen måles i vekt, ser vi at KLF-bedriftene har økt sin markedsandel en smule.

 

 

Markedsandel gris antall

Markedsandel gris vekt

 

2003

2004

2003

2004

Gilde-bedriftene

75,97

75,74

75,51

74,78

KLF-bedriftene

24,03

24,26

24,49

25,22