Publisert: 25.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Stabil hybridandel siden 2001

Siden 2001 har andelen kull født av hybridpurker ligget stabilt på rundt 63 prosent.


Stabil hybridandel siden 2001

Siden 2001 har andelen kull født av hybridpurker ligget stabilt på rundt 63 prosent.

 

På grunnlag av data fra grisekontrollen In-Gris er andelen kull født av hybridpurker beregnet på nytt fra 1996 og fram til 2005. Disse beregningene viser at hybridandelen har økt fra 45,3 % i 1996 til 63,3 % i 2001. Men fra 2001 har altså hybridandelen ligget nokså stabilt.

Hybridandelen varierer noe mellom de ulike slakteriorganisasjonene. For Gilde-bedriftene var andelen høyest i Gilde Vest sitt område (70 %) i 2005, mens den var lavest i Fellesslakteriets område (60 %). Dette er til en viss grad påvirka av antall duroc-besetninger, som det finnes flere av i Fellesslakteriet, og ingen av i Gilde Vest sitt område. I KLFbedriftene er hybridandelen 51 %.

Til tross for en voldsom framgang blant annet for kullstørrelse hos landsvin, gjør fremdeles hybrideffekten at både antall levendefødte og avvente er høyere hos LY-purker enn hos reine landsvinpurker.

Stadig færre besetninger sender inn fullstendige data for hele året til In-Gris, men likevel er det bare en mindre nedgang i totalt antall kull som In-Gris’ sentrale datalager har opplysninger om. Årsakene til dette er delvis at en del besetninger sender inn data av og til, slik at vi har opplysninger om en del kull uten å ha data for besetningen gjennom hele året, men i hovedsak skyldes det nok at besetningene blir større.