Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Stikkord: ,

St. Olavs Hospital utreder mange

St. Olavs Hospital i Trondheim utreder hvert år et tosifret antall bønder med luftveis­problemer, og en del av disse har KOLS, bondelunge eller ODTS.


ill. bilde: Colourbox

– Alle personer får naturlig fall i lungefunksjonen etter hvert som de blir eldre, men de med KOLS får en rask­ere nedgang, sier Siri Slåstad. Hun er avdelingssjef ved arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs hospital i
Trondheim.

– Som tidligere nevnt er det ikke alle som vet at de har begynnende KOLS, så derfor møter vi ikke veldig mange av dem her ved avdelingen, men noen kommer. Vi møter også en del med luftveisplager der man ikke kan sette noen eksakt diagnose, men der vi gir råd om reduksjon av støv- og gass-eksponering og råd om riktig bruk av verneutstyr, sier Slåstad. Generelt bør alle som daglig går i grisehus bruke støvmaske, eller helst motorassistert åndedrettsvern med støvfilter.

Den i Norge som kanskje vet mest om KOLS, bondelunge og OTDS er trolig Wijnand Eduard, opprinnelig fra Nederland. Eduard er pensjonist, men har vært professor og jobbet med støvrelaterte sykdommer ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Han er fremdeles med i noen prosjekter der. Eduard tror både KOLS og ODTS er veldig vanlig blant bønder, men at bondelunge kanskje ikke er så vanlig. 

– I en stor epidemiologisk undersøk­else av ca. 8500 bønder i Hedmark, Oppland og Vestfold som vi gjennomførte på 90-tallet, fant vi at KOLS var svært utbredt (14 %), men færre hadde astma (4 %) enn befolkningen generelt (6 – 8 %). Men vi fant faktisk ikke noen tilfelle av ekte bondelunge. Feberanfall typisk for ODTS var derimot forholdsvis vanlig, opplyser Eduard.

Svinebonde fikk astma

Haakon Bøe på gården Skjeggestad i Vestfold har vært kombinert svineprodusent siden 1994. For ca. 10 år siden fikk han konstatert astma. Fortsatt driver han på som før, og er like mye i grisehuset. Stort sett holdes astmaen i sjakk. 

– Jeg bruker støvmaske, særlig i kornhåndtering, men også når jeg er i grisehuset. Generelt har jeg lite problemer med astma i det daglige. Jeg merker mest ved vasking av grisehuset, særlig hvis det samtidig er rått
vær ute, forklarer Bøe.