Publisert: 09.05.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sprer gjødsel med vanningsanlegget

Har du vanningsanlegg kan det også fungere som utstyr for gjødselspredning.


Sprer gjødsel med vanningsanlegget

Har du vanningsanlegg kan det også fungere som utstyr for gjødselspredning.

 

Har du vanningsanlegg kan det også fungere som utstyr for gjødselspredning.

 

Bilde 314 Gjødselspredning via vanningsanlegget.

Bilde 299 Edvard Moen har kombinert på produksjon på 30 årspurker og spres gjødsla gjennom vanningsanlegget.

Bilde 274: En traktor pumper opp gjødsla og en annen traktor med sentrifugalpumpe kjører opp trykket og gir nok trykk til vanningsmaskin.

 

 

Hos Edvard Moen i Eidsberg i Østfold spres grisemøkka med vanningsanlegget. – Vi la opp vanningsanlegg i et tørkeår tidlig på 90-tallet, forteller Edvard. Vann har han gjennom en stor bekk som renner forbi gården. Gården har det meste av jorda fordelt på to store jorder på hver side av gårdsveien. Her er det lagt opp 7 hydranter med 70 meter mellomrom og gjødsla spres ved å trekke vanningsvogna ut fra disse hydrantene. Når det hele er i gang kan han selv sitte å overvåke det hele. – En behagelig måte å spre gjødsel på og helt uten tunge maskiner på jordene, sier Edvard. Det vil si det kreves tre traktorer for å ha dette i gang. De to største drar gjødselpumpa og pluss ei sentrifugalpumpe som kjører opp trykket før det sendes ut i vanningsanlegget. Og den miste traktoren drar vanningsvogna fra hydrantene og ca 400 meter ut på jordet. Deretter gjødsler den seg selv tilbake i løpet av en drøy time. Kapasiteten er 50-60 m3 i timen, da er tilførselsrør til hydranter 110 mm. og vanningsslanger 95 mm.

På slutten når kummen nærmer seg å bli tom, tilsettes også vann fra bekken. En 50 hesters elektrisk motor startes opp og pumper vann. Vann brukes desuten for å spyle gjennom anlegget til slutt. Anlegget var egentlig investert for å klare tørre somre, men har vært mest brukt til å kjøre grisemøkk. – Vi har skiftet ut vanningsdysa med ei spesialdyse for gjødsel. Den store fordelen med dette er at vi unngår pakking og tunge maskiner. Ulempen er at vi må passe ekstra godt på hva vi har i gjødselkjelleren. Men det er veldig sjelden det blir stopp, sier Edvard. Når dette skrives er det igejn usedvanlig tørt på Østlandet.  – I år kan det bli aktuelt å bruke anlegget til vanning igjen, sier Edvard.