Publisert: 19.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Spørsmål til de største kraftfôrfirmaene


Spørsmål til de største kraftfôrfirmaene

• Hvordan definerer dere en fôrenhet?

• Har begrepet gått ut på dato?

• Hvilke grunner er det (eventuelt) til fortsatt å beholde begrepet?

• Vil pris per kilo kunne erstatte pris per fôrenhet?

• Hvilken formel eller hvilket tabellverk bruker dere for å vurdere energikoeffisienten for ulike råvarer i dag?

• Blir energikoeffisienten fortløpende dokumentert, eller baseres energiinnholdet på tabellverdier?

• Hvordan kan svineprodusenten vite energi- og proteininnholdet i fôret?

• Er informasjonen som oppgis i dag sammenliknbar mellom kraftfôrleverandører?

• Hva kan svineprodusenten bruke opplysninger om energi- og proteininnhold til?

• Er det en utfordring at informasjonen baserer seg på ulike beregningsmåter? At noen fra de samme råvarene kan komme til å oppgi 103 fôrenheter der en annen vil oppgi 106?

• Hva synes dere sjøl er den beste måten å sammenlikne kraftfôr på? Produsenten trenger informasjon om kvalitet og pris?

• Hadde vi vært tjent med én offentlig, nasjonal fôrtabell, og hva ville eventuelt kostnadene ha vært ved å drifte en?