Publisert: 28.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Spis valgte Malvik


Spis valgte Malvik

 

Spis-konsernet, som nå bygger nytt slakteri i Trøndelag i konkurranse med Gilde, har valgt Malvik like nord for Trondheim som sted for det nye anlegget (se artikler på side 16). Som det framgår av reportasje på side 16 i denne utgaven av Svin, så var ikke valget av sted bestemt da denne reportasjen ble skrevet. Nå har imidlertid Spis landet på Malvik, og det nye selskapet Spis Midt-Norge regner med å få en omsetning på rundt 600 millioner kroner. Nærhet til store markeder har vært en viktig årsak til at valget falt på Malvik. Spis har registrert lokale protester mot å legge slakteriet til Malvik, men har altså likevel valgt denne løsningen. Private aktører har i dag en markedsandel på om lag en femtedel i førstehåndsleddet, men målet er å øke dette til 30 prosent så raskt som mulig.