Publisert: 11.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Spis-gruppen satser hvis svinebøndene vil

Svineprodusentene sitter med nøkkelen til om Spis-gruppen vil satse 250 millioner på to nye slakterier eller ei.


Spis-gruppen satser hvis svinebøndene vil

Svineprodusentene sitter med nøkkelen til om Spis-gruppen vil satse 250 millioner på to nye slakterier eller ei.

 

Svin har tidligere (nr. 8-2005) skrevet at Spis-gruppen vurderer å investere i et slakteri på Jæren. Det gjelder fortsatt. Gruppen har opsjon på kjøp av tomt i Klepp kommune. Men parallelt planlegges det også satsing i Trøndelag.

– Jæren og Trøndelag er de beste områdene å satse. Sammen med Østlandsområdet er det her vi vil ha husdyrproduksjon i Norge, uansett hva som skjer med landbrukspolitikken, kommenterer Stråtveit. Han sier dessuten at det på sikt kan komme et anlegg på Østlandet også.

– Men akkurat nå tenker vi på to tvillinganlegg med slakting, skjæring og kjøttpakking. Anleggene vil til sammen koste rundt 250 millioner, forklarer prosjektleder Leif Kåre Stråtveit i Spis-gruppen. Spis er i dag nest størst i kjøttmarkedet etter Gilde, men har ikke egen slakting.

For å sette spaden i jorda trenger de imidlertid avtale med leverandører av 3000–4000 tonn slakt i bunnen både i Trøndelag og på Jæren. To tredjedeler av dette bør være gris. Dermed er det i realiteten svinebøndene som i stor grad avgjør om planene blir noe av.

I Trøndelag samarbeider Spis gjerne med eksisterende private aktører for å få realisert planene. Dette signaliseres også i en artikkel i Dagens Næringsliv. På Jæren kunne det virke naturlig å samarbeide med Prima som akkurat nå bygger nytt. Det skriver Dagens Næringsliv ingenting om. Men det synes kanskje mindre aktuelt når en vet at Spis-gruppen gjennom en konkurs i fjor påførte Prima et tap på 10 millioner.

– Det er mer enn nok slaktekapasitet både på Jæren og i Trøndelag. Nye anlegg betyr mindre lønnsomhet for alle slakterier. Men vi vil være med å konkurrere om leverandørene, kommenterer visekonsernsjef Knud Daugard i Norsk Kjøtt til Spis-satsingen.