Publisert: 11.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

SPF- 830 kr i økt dekningsbidrag

 


SPF- 830 kr i økt dekningsbidrag

 

SPF står for «spesiell patogenfri». Dette er altså gris som er fri for de fem sykdommene mykoplasma (smittsom lungesyke), svinedysenteri, skabb, nysesyke og smittsom lunge og brysthinnebetennelse (APP). Nesten hele Norge er fri fra de tre første sykdommene, men de to siste er vanskelige å unngå.

SPF startet som produksjonsform i USA allerede på 40-tallet, og det er fortsatt satsing på dette i USA. I Norge startet første besetning med SPF for 12 år siden. I dag er det ca 25 besetninger med SPF, hvorav tre kjernebesetninger som rekrutterer andre nye besetninger. Men SPF vokser. — Målet er 10 prosent av produksjon innen 2015, og jeg vil tro ytterligere en dobling innen 2020, sier veterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin. I dag finnes cirka 25 besetninger med SPF i Norge, men flere er på gang.

— SPF bør særlig vurderes for nye produsenter (ved nybygg) eller der en skal sanere i grisehuset, sier Hofmo. Sanering koster minst 10 000 kroner per purke: Det er derfor lite aktuelt å gjøre dette bare for å satse SPF. – Et grisehus må være nytt eller ha stått tomt i minst tre uker der alt har blitt skikkelig reingjort og tørt, før en kan sette inn SPF gris, forklarer Hofmo. Men har en først fått dette til, er en SPF-besetning ikke særlig vanskeligere å drifte smittemessig enn en avlsbesetning. – Mykoplasmautbrudd er en risiko. Det smitter gjennom luft, men der det er et stykke til nærmeste grisehus blir risikoen liten, sier Hofmo. Så langt har kun en besetning blitt utsatt for resmitte etter SPF-satsing. – Der vet vi årsaken, forklarer Hofmo.

Økonomien i SPF er god da vi vinner på fôrforbruk og tilvekst. – Vi har lite tall som dokumenterer dette, og vi vet ikke hvor mye vi sparer, men vi tror at en sparer minst 0,2 FEg i tilvekst og fôrforbruk per kilo kjøtt, opplyser Hofmo. I tillegg anslår han en årlig sparing på 200 kr per purke i reduserte veterinærkostnader og mindre sykdomsanmerkninger. På kostnadssiden kommer høyere livdyrpris ved rekruttering. Totalt i regnestykket kommer SPF ut med en gevinst på cirka 830 kroner i dekningsbidrag per purke i kombinert produksjon. Har du 60 puker i slik produksjon betyr det en nettogevinst på cirka 50 000 kroner i året.

Det er fullt mulig å satse SPF både som smågrisprodusent, slaktegrisprodusent og også i purkering. Men dette blir noe mer krevende enn for en kombinertbesetning. Dette innebærer for eksempel et samarbeid mellom en smågrisprodusent og en eller to slaktegrisbesetninger som bare tar dyr fra denne smågrisprodusenten.