Publisert: 11.01.2019 Oppdatert: 11.02.2019

Stikkord:

Spennende tider

Vi har nettopp lagt bak oss et år med dårlig økonomi i svineproduksjonen, og det er nå sterkt nødvendig å få bedret markedsbalansen og løfte økonomien i svinenæringa.


Tor Henrik Jule, Styremedlem Norsvin

Flere ting tyder vel på at dette nå kan være i ferd med å skje.

Dere produsenter har selv tatt situasjonen på alvor, og fulgt oppfordring om å redusere antall fødte kull. Takk for det! Insemineringene som fører til slaktegris i 2019 viser en reduksjon på 8,1 % (tall fra 16.nov), og for markedet i 2020 får vi også drahjelp gjennom utkjøpsordningen av smågrisprodusenter som ble vedtatt før jul (ca 2.600 purker påmeldt per nyttår). Alle aktører må fortsette å bidra slik at markedet kan holdes noenlunde i balanse, også på litt lenger sikt.

Og her kommer høringen fra Landbruks- og matdepartementet inn i bildet. Hvilken struktur ønsker vi i norsk svineproduksjon fremover? Når dette kommer på trykk har Norsvin sine fylkesledere med sekretærer og Norsvin SA sitt styre hatt dette oppe som tema på sin ledersamling. Dette er mest av alt en mulighet til å sikre relativt små enheter med gris spredt i alle landsdeler, men på sikt kan det også påvirke markedet. 

La oss gripe denne muligheten, og engasjer deg der høringen er oppe som tema! Bare slik kan vi få en bred og god debatt, og få et regelverk som ikke bare har en «intensjon», men som er så klart at det blir greit for alle å forholde seg til.