Publisert: 20.08.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Spennende septemberprognose for 2015

Det går mot import av ribbe før jul. Men hvordan utvikler markedet seg neste år? Den første prognosen som sier noe om hele 2015 kommer i midten av september.


Spennende septemberprognose for 2015

Det går mot import av ribbe før jul. Men hvordan utvikler markedet seg neste år? Den første prognosen som sier noe om hele 2015 kommer i midten av september.

– Reguleringslagrene for hel gris er tomme. Markedet har bedret seg kraftig, og det er også dette som er bakgrunnen for den prisjusteringen som ble gjort i sommer. I fjor på denne tida hadde vi en salgsindeks på 98 sammenliknet med året ifør, mens vi i år har en salgsindeks på 106. Det forklarer mye av markedsbedringen, sier markeds- og prognosesjef Hilde Kari Skarstein i Nortura Totalmarked. Ved utgangen av uke 32 viste altså salgsindeksen 106 i forhold til samme tid i fjor. Det siste tallet vi har er fra uke 33, og da hadde salgsindeksen sunket til 105. Tilførslene av svinekjøtt lå på 101, et tall som har holdt seg ganske stabilt gjennom året. Dette ga et markedsoverskudd av svinekjøtt på 495 tonn ved utgangen av uke 33. Reguleringslagrene av gris har i samme periode gått ned med 2297 tonn.

– Det blir for lite svinekjøtt i markedet framover nå da?

– Vi vil nok vurdere en justering av slaktevektene. Men jeg antar at det kan bli for lite ribbe fram mot jul, og at det går mot import av ribbe. På den andre siden må vi ikke glemme at prisøkningen som gjennomføres i sommer kan bidra til å dempe etterspørselen i markedet og stimulere produksjonen. Aktørene har også importkvoter som kan brukes, sier Skarstein.

– Tror du det gode salget fortsetter?

– Vanskelig å si, men sommeren er jo definitivt på hell. På den andre siden er det ikke lenge til julesesongen, så det blir spennende å se totalsalget for året.

– Når kommer det ny prognose som sier noe om 2015-markedet?

– Den neste kommer i midten av september. Dette blir den første prognosen som sier noe om kjøttmarkedet for hele 2015, så den blir spennende. Den forrige prognosen (juni) varslet et overskudd i år på cirka 700 tonn på årsbasis, og det var hele 800 tonn mindre enn prognosen som kom noen måneder tidligere. Kjøttsalget har vært bra, seminsalget har gått ned, og produksjonseffektiviteten litt opp. Men vi må huske på at vi har kjørt med lave vekter i perioder av året, sier Hilde Kari Skarstein.