Publisert: 21.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Spennende nytt år


Spennende nytt år

 

Hvorfor opplever vi med jevne mellomrom at omstillingsvillige og offensive svineprodusenter investerer i større produksjonskapasitet enn markedet tåler? Årsskifter maner til ettertanke.

I denne utgaven av Svin kikker vi bakover til 1996. Hva gir egentlig overproduksjon? Skyldes det heving av konsesjonsgrenser, krav om løsdrift, eller høye kjøttpriser?

Svaret er verken enkelt eller entydig. Det er sammensatt, akkurat som svineprodusentene sjøl. Det siste tiåret har lært oss at endringer i regelverket har gitt nybygg med større kapasitet enn de gamle. Tiåret har gitt avlsmessig framgang, og ny kunnskap som gir økt produktivitet både i nye og gamle hus.

Vi har alle blitt mer effektive. Summen av dette er at vi har fått vesentlig færre produsenter, men likevel større produksjon. Det er både positive og negative sider ved dette. Men historien viser oss at politiske, teknologiske, genetiske, driftsmessige og økonomiske endringer påvirker handlingsmønstret til oss alle. Det er kanskje dette som litt upresist kalles utviklingen, og som gjør at også 2007 blir et spennende år med nye muligheter.