Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Spennende anlegg til fem millioner

På en stor svinegård ved Eriksberg i Brålanda, bare en time fra Norge og Østfold, bygges et framtidsrette biogassanlegg.


Spennende anlegg til fem millioner

På en stor svinegård ved Eriksberg i Brålanda, bare en time fra Norge og Østfold, bygges et framtidsrette biogassanlegg.

 

Dette er et anlegg der gassproduksjon foregår ved 56 grader. Det gir en høyere og bedre biogassproduksjon, men anlegget må også isoleres mer og blir noe dyrere.

Også her finnes to bioreaktorer, den første på hele 700 m3, mens den andre er mer beskjeden på cirka 80 m3. Anlegget er betydelig større enn det ved Skara. Her finnes 16000 m3 svinegjødsel fra to gårder som ligger drøyt to kilometer fra hverandre. Gjødsel er planlagt  pumpet fra den ene gården til den andre der anlegget ligger. Det er også snakk om avfall fra mølle, en sjokoladefabrikk, og forhåpentligvis også Dahlberg Slakteri som er rett i nærheten hvis tillatelsene går i orden. Slakteriavfall betyr en utfordring i forhold til spredning av biorester. Skal en da følge forskriften om spredning av gjødsel, eller blir det et spesialavfall? 

– Planen er at det skal bygges flere slike anlegg i området her. Og biogassen som produseres skal oppgraderes til brensel for busser og lastebiler, opplyser hovedeier og iniativtager Gunnar Gustavsson. Gustavsson eier den ene av gårdene som skal forsyne anlegget med gjødsel og er deleier i den andre. Der er Dahlberg Slakteri en av de to andre deleiere.

Det er biogassguru Leif Lindau som har tegnet anlegget, som lages ved ved Elis Smide Uddevalla. Prototypanlegget ved Eriksberg er nå snart ferdigbygd. Prisen blir omkring 5 millioner NOK minus investeringstøtte. Underveis har det vært noen utfordringer med nødvendige tillatelser. Dette er ikke i boks, men ser ut til å ordne seg. Anlegget vil trolig være i drift i nær framtid.