Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sparer kroner med halm og gass

Kan gass eller halm være alternativ til strøm og olje? Kanskje for noen svineprodusenter. Svin har regnet på et par eksempler.


Sparer kroner med halm og gass

Kan gass eller halm være alternativ til strøm og olje? Kanskje for noen svineprodusenter. Svin har regnet på et par eksempler.

 

Prisen på både strøm og olje er nå så høy at andre energikilder absolutt bør vurderes som alternativ.

Fjørfeprodusenter bruker vanligvis gass, hvilket også er et alternativ i grisehus. Magnus Folkvord fra Sandnes i Rogaland bygde nytt grisehus i fjor (se artikkel Svin 1/04). Folkvord er satellitt i purkering og har bygd hus på 980m2 med 60 FTS-binger. Han valgte vannbåren varme og gass som fyring. Gassen brukes også til å varme opp vannet i våtfôringsanlegget.

– Vi leier gasstank, men gassrørledningen går rett i nærheten. På sikt kan vi kanskje koble oss rett på den, sier Folkvord.

 

RIMELIG GASS I ROGALAND

Prisen på gass har vært 4 kroner per kg og forbruket ca. 8400 kg.

– Prisen er litt over fire kroner akkurat nå, men gass er ofte litt dyrere om vinteren enn sommeren. En kilo gass inneholder 12,87 kWt. Hos Folkvord er virkningsgraden målt til 93 %, hvilket betyr at 1 kg gass = 12 kWt. 8400 kg blir da ca. 100.000 kWt.

Av Håvard Bolstad på gassavdelingen i Statoil får vi opplyst at prisen på gass er lavest i Rogaland (forutsatt at du har avtale med Agrol/Prior). På Østlandet ligger den litt over Rogaland, mens prisen i Trøndelag er mye høyere på grunn av transportkostnader.

 

SMÅ GASSBRENNERE MEST ØKONOMISK

Folkvord investerte i en relativt liten gassbrenner på 52 kW. Små gassbrennere faller også relativt rimelig i investering. Større brennere øker ofte mer i pris enn antall kW tilsier. Det rimeligste er å ha gassbrennere rett til luft. Da trenger du ikke investere i vannbåren varme og monteringskostnadene er lave. I fjørfefjøs er denne metoden vanlig. Til grisehus med flere avdelinger hvor du vil ha varmen i smågrishjørnet passer derimot vannbåren varme bedre. Det gir også noe bedre luftkvalitet, og varmen virker en stund selv om gassbrenneren stopper.

Folkvord kjøper gass for 33 øre kWt (38 øre med tankleie). Plusser vi på investeringskostnadene fyrer han for 45 øre kilowatten. Skal du sammenligne med strømpris måtte Folkvord ha investert i nytt strøminntak til grisehuset. Det er en engangskostnad, men koster trolig omtrent like mye som en halmbrenner. Investeringen hos Folkvord blir derfor lønnsom forutsatt at strømprisen inklusiv nettleie er over ca. 42 øre. Det er liten fare for at den ikke er det i dag.

 

FRA OLJE OG STRØM TIL HALM I ØSTFOLD

På Østlandet er det enkelte som har satset på halmfyring som energikilde. Svenn Husebråten i Marker i Østfold har gård med fjørfe og gris. I fjor skiftet han fra olje/strømfyring til halmfyring. Husebråten valgte en halmfyr der det er plass til en 300 kilos rundballe med halm. Han hadde vannbåren varme i fjørfehus og bolig fra før, men har nå koblet inn grisehus og verksted på fyringsanlegget. Husebråten bruker ca. 180 000 kWt i kyllinghuset på 950 m2. Det er derfor kyllingene som bærer investeringen. Men vi har i tillegg regnet på halmfyring hvis forbruket hadde vært som hos Folkvord.

– Oljeprisen begynte å bli høy. Vi brukte 20 000 liter olje i året. Svenske og danske bønder fyrer med halm. Vi valgte derfor å satse på halm når vi fikk et investeringslån til dette, forklarer Husebråten.

Investering i en halmfyr med montering koster fra 300 000 kroner og oppover. Husebråtens anlegg kostet rundt 400 000 inklusiv all montering/byggearbeid. Da har han et anlegg på 230 kW eller fire og en halv ganger Folkvords. Husebråten har koblet inn flere hus på fyringsanlegget hvilket gir en høyere pris til infrastruktur, totalt ca. kr 100 000.

Som kostnader til halmpressing har vi sett på hva det koster å leie pressing plastpakking (i pølse). Husebråten har kjøpt brukt halmpresse og bygd enkelt halmlager. Han gjør dette selv for å ha kontroll på halmberging. Det er viktig i år med ustabilt høstvær. Forskjellen i kostnad på eie/eller leie blir imidlertid ikke stor.

Halm innebærer uansett noe eget arbeid til fyring og halmberging. Med en timepris på 200 kroner anslår vi dette til drøyt 40 kroner per halmball eller 5 øre per kWt (når pressing/planting er innleid). Med et forbruk på 250 000 kWt blir energiprisen hos Husebråten 27 øre. Hvis forbruket hadde vært som hos Folkvord (et stort grisehus) ville prisen blitt ca. 49 øre. Dette er likevel litt rimeligere enn å fyre med olje til dagens priser, forutsatt at du ikke har oljefyr fra før.

 

Gass, olje eller halm?Svins kommentar;

Det finnes andre mulige energikilder/måter å spare strøm på enn nevnt her. Men her har vi regnet på eksempler basert på konkrete gårder. En halmbrenner kan for øvrig brukes til å fyre for eksempel hele stokker av tørrgran i tillegg til halm. Vårt eksempel viser at halmfyring er lønnsomt for de som har stort energibehov. I Rogaland eller ved et forbruk rundt 100 000 kWt er gass mest lønnsomt. Hvis gassforbruket er høyt, kan en også investere i dyrere teknologi hvor virkningsgraden av gass øker cirka 10 prosent.

I Trøndelag derimot blir gassfyring dyrt. Her er prisen på gass så høy at olje- eller halmfyring trolig er mer lønnsomt. Det gjelder også om forbruket er 100 000 kWt. Lønnsom halmfyring forutsetter imidlertid at du kan berge halmen på under 20 prosent fuktighet, hvilket kan være en utfordring.

Strøm vil trolig fortsatt være mest aktuelt når forbruket er under 100 000 kWt, og/eller det er kostbart å få utnyttet andre energikilder enn strøm. Men hvis strømpris (inklusiv nettleie) igjen nærmer seg ei krone kilowatten, bør selv de med lavere forbruk vurdere andre energikilder.

 

Investering halm-/gass eller oljefyring

Folkvord Husebråten

Forbruk kWt

100 000

250 000

100 000

100 000

100 000

Pris per kWt i kr

gass

halm

halm

olje

gass Tr.lag

Infrastruktur

vannbåren (30 år)

 

0,04

 

0,03

 

0,08

 

0,04

 

0,04

Halm/gass/olje-brenner (20 år)

 

0,03

 

0,10

 

0,25

 

0,03

 

0,04

Leie gasstank

0,05

 

 

0,01

0,05

Eget arbeid

fyring/halmbrenning

 

0,05

 

0,06

 

 

 

Pris halm/gass/olje

0,33

0,09

0,10

0,42

0,42

Sum pris i kr per kWt

0,45

0,27

0,49

0,50

0,55