Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Spania og Portugal importerer GMO-mais


Spania og Portugal importerer GMO-mais

 

Aarhusegnens Andel I Danmark har importert 122 000 tonn sorghum og 78 000 tonn GMO-fri mais, som er 7 – 10 øre dyrere per kilo enn GMO-mais.

GMO-fri mais importert fra Brasil er viktig ingrediens i mange av selskapets blandinger. Formannen i andelsselskapet, Jens Kobberø Thomsen, oppdaget nylig på en reise til Sør-Amerika at Spania og Portugal importerer GMO-mais fra Argentina. Han sa dette på selskapets årsmøte, forteller det danske Grovvare-nyt.

– På soyaproduktene er de GMO’ene som brukes i USA og Sør-Amerika godkjent av de europeiske myndighetene. Men det er ikke tilfellet for alle GMO-produktene som brukes i maisdyrking. Derfor har vi i Danmark hittil bare importert GMO-fri mais, hvilket utgjør en prisforskjell på 7 – 10 kroner per 100 kilo, sier Jens Thomsen.

Han tror at sorghum og mais som alternativer til tradisjonelt dansk fôrkorn har kommet for å bli.