Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Spania og Danmark billigst i EU

Med en produksjonsomkostning på 10,90 DKK/kg produserer Spania det billigste svinekjøttet av EU-landene som er med i Interpig. Danskene ligger på en god andreplass med 11,27 DKK/kg i produksjonsomkostninger.


Spania og Danmark billigst i EU

Med en produksjonsomkostning på 10,90 DKK/kg produserer Spania det billigste svinekjøttet av EU-landene som er med i Interpig. Danskene ligger på en god andreplass med 11,27 DKK/kg i produksjonsomkostninger.

Men det er fortsatt USA, Canada og Brasil som har de laveste produksjonsomkostningene av alle landene som er med i Interpig. Grovt regnet produserer de ett kilo svinekjøtt cirka to kroner billigere per kilo enn de beste EU-landene, i følge Seges, Videncenter for svineproduktion. De har lagd en rapport som vurderer danskenes konkurransekraft i lys av Interpig-statistikken. Og den er slett ikke verst. Alle kronebeløp som brukes i denne artikkelen baserer seg på danske kroner for 2014. Norge er ikke med i Interpig, men Asbjørn Schjerve i Norsvin har for sammenlikningens skyld lagt inn norske tall basert på fjorårets Ingristall, og regnet om norske kroner til gjennomsnittlig verdi av danske kroner i 2014. Norge I baserer seg på Ingris’ gjennomsnittstall. Norge II viser tallene for de 25 prosent beste i Ingris i 2014.

 

Gode priser i USA

Danske avregningspriser var på noenlunde nivå med det en fant i andre EU-land i fjor. Avregningsprisen i Danmark var 11,05 kr/kg, eller 11 øre mindre enn i Tyskland. Til sammenlikning var avregningsprisene i USA kr. 2,04 høyere. Mens avregningsprisene i EU-området falt med cirka åtte prosent i fjor, steg med henholdsvis 17 og 20 prosent i USA og Canada. Det skyldes at produksjonen i disse landene falt som følge av PEDV-viruset.

 

Spania og Danmark står sterkt

I EU-området står Spania sterkt med tanke på produksjonsomkostninger per slaktekropp. Men også England (UK) er godt i siget, takket være et godt hjemmemarked med høye priser. Og Sverige viser tydelige forbedringer i rentabiliteten. Sammenliknet med andre land viser de danske kostnadene i smågrisproduksjonen seg fortsatt å være svært konkurransedyktige. Den danske slaktegrisproduksjonen har imidlertid en mer middelmådig konkurransekraft sammenliknet med andre europeiske land når en legger sentraleuropeiske smågrispriser inn i kalkylene.

 

Hva er Interpig?

For 2014 inngår tallene i Interpig fra følgende medlemsland; Danmark, England, Irland, Frankrike, Nederland, Brasil, Tyskland, Østerrike, Belgia, Italia, Sverige, Tsjekkia, Canada, Spania og USA. For Brasil, Canada og USA er de innlagte effektivitetstall ikke et landsgjennomsnitt, men forventet effektivitet. Datamengden fra de ulike land kan variere. Noen lands resultater er dessuten regionalt basert. De danske effektivitetstallene stammer fra landsgjennomsnittstallene for 2014.