Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sosialt å være i purkering

Etter fem runder med grising har de nye svineprodusentene Stillesby/Granli (innfelt) et resultat på 10,7 avvente. Det er de rimelig fornøyde med. Men de er ikke fornøyd med dagens smågrispris.


Sosialt å være i purkering

Etter fem runder med grising har de nye svineprodusentene Stillesby/Granli (innfelt) et resultat på 10,7 avvente. Det er de rimelig fornøyde med. Men de er ikke fornøyd med dagens smågrispris.

 

En 17 år gammel Scandia 93 dyrebil svinger inn på tunet på Stillesby i Marker. Det er naveier Jørn Ødegaard som kommer med griseklare purker. Vi er hos de nye (se tidl. artikler i Svin) svineprodusentene June Stillesby og Jon Erland Granli. De driver en satellittbesetning i Stampen purkering, og får 17 griseklare purker hver 8 uke. Ødegard har selv valgt å stå for transporten ut til satellittene. Det betyr at torsdag hver annen uke blir tilbrakt i dyrebil langs veiene i Østfold. Men til Stillesby er det kort vei.

– Vi velger å stå for transporten selv. Det sikrer tettere kontakt mellom oss og satellittene. Dessuten gir det trolig ekstra sikkerhet når det gjelder smitterisiko, forklarer Ødegard. Han blir med inn i grisehuset på Stillesby for å se hvordan purkene finner seg til rette. De nye svineprodusentene startet etter at navet utvidet produksjonen opp til nye konsesjonsgrenser. I grisehuset har Granli gjort en endring siden sist vi var der. Taket i smågrishjørnet er hengslet om, slik at du nå kan stå i gangen når du jobber med smågrisen.

– Det er en fordel, og særlig hvis purka er sint, sier Granli.

 

BADESTAMP OG FAGMØTER

Stampen purkering har navnet etter en mobil badestamp. Den brukes i forbindelse med årsmøtet, og deltakerne i ringen kan låne den til eget bruk. Å skape et fellesskap i purkeringen er viktig. To ganger i året er det fagmøter i regi av helsetjenesten for Svin. «Atferd hos purker» er tema på neste møte etter påske.

– Ellers prøver vi få til en tur sammen hvert år, opplyser Ødegaard. For Stillesby /Granli som nye svineprodusenter er slike tiltak kanskje ekstra verdifulle.

 

SMÅGRISPRIS BESTEMMER PURKELEIE

Å drive satellittbesetning betyr at du betaler purkeleie til navet. Det skjer etter en formel der fasiten avhenger av smågrisprisen. Tidligere var også smågrisvekt en del av formelen hos Stampen. Nå er den enklere, eller 850 kr pluss tre ganger gjeldene smågrispris inkl. tillegg. I leieprisen garanteres minst 9,5 avvente smågris per purke i snitt. Og hvis navet ikke skulle greie å fylle opp med nok drektige purker, eller om purkene skulle være tomme, kan det utløse erstatning til satellittene. Oppgjør/fakturering går via slakteri. Da er det enkelt å følge aktuell smågrispris.

 

10,7 AVVENTE

Forrige runde med purker endte med 10,7 avvente på Stillesby.

– Det gikk bra, bortsett fra i to kull der til sammen ni tilsynelatende friske smågriser døde helt plutselig cirka to uker gamle. Vi vet ikke hva det var. Vi tilkalte veterinær når smågrisen døde i det andre kullet. Han obduserte noen av grisungene, men forsto heller ikke dette. Vi hadde tenkt å sende inn den neste smågrisen til videre obduksjon. Heldigvis døde ingen flere, forteller Granli.

– Det hele var noe merkelig og jeg har ingen teorier om årsaken, bekrefter veterinær Leif Krogh.

Når dette skrives er også femte runde med grising over. Så langt er det 10,9 smågris per purke. Ei purke døde under grising.

– Vi fikk ikke ut grisunge nummer ti. Heller ikke veterinæren klarte dette. Det endte derfor med nødslakt, forteller Granli. Men de fødte grisungene ble lagt til andre purker, hvilket har gått bra.

I snitt på fem grisinger har Stillesby/ Granli da fått drøyt 10,7 avvente. Det er omtrent det samme som gjennomsnittet i Stampen purkering for 2004.