Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Solcellepanel sper på tyske svineprodusenters pensjon

I fjor satte svine- og planteprodusent Gerrit Oelen opp solcellepanel på den tre år gamle driftsbygningen hvor han holder 150 produksjonspurker. På denne måten ønsker han å spe på pensjonen sin.


Solcellepanel sper på tyske svineprodusenters pensjon

I fjor satte svine- og planteprodusent Gerrit Oelen opp solcellepanel på den tre år gamle driftsbygningen hvor han holder 150 produksjonspurker. På denne måten ønsker han å spe på pensjonen sin.

 

For fire år siden bygde familien Oelen i den tyske landsbyen Baldehaar et grisehus for 150 produksjonspurker. Gerrit Oelen og sønnen Sebastian har 150 produksjonspurker i tillegg til 55 hektar dyrket mark med hovedsakelig industripoteter og korn. Smågrisene selges når de har nådd en vekt på 23 kg. Deretter blir de fôret fram til en vekt på 100 kg.

Hvis Oelen-familien hadde lagt grisehuset ved de andre gårdsbygningene, ville det stått i skyggen av de høye eiketrærne rundt husene. Derfor bestemte de seg for å bygge ett par hundre meter lengre borte, et stykke fra trærne. Der faller det sol på det fra soloppgang til solnedgang.

 

Nesten uten ekstraarbeid

På det bølgete taket på grisehuset i murstein, installerte Oelen i fjor 520 tynne solcellepanel med et areal på totalt 393 m². Panelene produserer totalt 29,9 kWp. Dette er kraften solcellene genererer i fullt sollys, med en bestråling på 1000 watt per m². Bonde Gerrit Oelen: «De tyske myndighetene er ivrige etter å øke bruken av miljøvennlig energi. De stimulerer bønder til å investere i dette.» Oelen ble oppmerksom på at noen bønder rundt ham begynte å investere i solcellepanel. «Jeg kontaktet banken og ba dem om å regne over om solcellepanel kunne være et gunstig alternativ for gården vår.» Det viste det seg å være. Gerrit Oelen: «Jeg ser på solcellepanelene som en del av pensjonen min, men ikke før om 12 års tid. Før det vil de ikke gi meg noen inntekt, men de krever heller nesten ikke noe arbeid.»

 

Fullt lån

Den totale investeringen i solcellepanel og tilhørende utstyr, inkludert installasjon, beløp seg til 140 000 euro. Oelen tok opp banklån på hele beløpet, med en tilbakebetalingstid på 12 år, med mulighet for å innfri gjelden tidligere. Banker er ofte motvillige til å gi 100 % investeringslån, men dette er ikke tilfellet ved solcelleinstallasjoner. Installasjonene er forsikret mot storm, nedbør, brann og selvfølgelig tyveri. Ifølge de økonomiske overslagene vil solcellene begynne å kaste av seg etter 12 år. Sebastian Oelen: «Hvis vi hadde finansiert deler av investeringen selv, eller hvis vi hadde forlenget tilbakebetalingen til 20 år, ville vi ha hatt et overskudd mye tidligere. Vi har valgt kortest mulig tilbakebetalingstid slik at vi etter det kan høste full profitt av investeringen.» For svineprodusenten er avskrivningsperioden på investeringen 20 år. Levetiden på de tynne fotovoltaiske panelene er fortsatt ukjent. De første som ble installert er nå 18 år gamle. De opprinnelige antakelsene var at de da fortsatt ville ha 80 % kapasitet, denne har imidlertid vist seg å være 90 %.

 

Maksimalt utbytte

Grisehuset har en takflate som heller til to sider og en av dem er sørvendt. Dette er den ideelle retningen for solcellepanel, og derfor er det her de har blitt plassert. «Det var plass til flere panel, men vi har installert på det området som vil gi oss maksimalt utbytte for levert elektrisitet » forklarer Gerrit Oelen. Det maksimale utbyttet for ham beløper seg til 51,8 eurocent per kWh. Hvis Oelen hadde installert mer enn 30 kWp, ville han fått 49,28 eurocent per kWh for andelen mellom 30 til 100 kWp, og for andelen over 100 kWp ville han fått 48,74 eurocent per kWh.

I 2006 leverte Oelen den første strømmen.

– Hvis vi hadde installert solcellepanelene og levert den første energien i 2007, ville vi ha mottatt maksimalt utbytte for kapasiteten opp til 36 kWp, men da ville det maksimale utbyttet ha vært 5 % lavere enn det vi mottar nå, sier Sebastian. Svineprodusenten har ingen planer om å installere 6 kWp til.

– For øyeblikket vil vi ikke installere flere panel. Hvis vi skulle bestemme oss for å bygge et nytt grisehus vil vi kanskje installere paneler på det også, slik som de gjør på kyllinghus. Uansett har vi ingen planer om å utvide, så lenge prisen på smågris holder seg så lav, legger Gerrit til.

 

Rimelig gjenkjøp av kraft

Svineprodusenten kjøper den kraften han bruker fra den regionale leverandøren. Oelen betaler 17 eurocent per kWh. Det er nesten en tredjedel av prisen han mottar for energien han produserer. For å oppnå maksimal avkastning selger han all elektrisiteten han produserer med solcellene, og kjøper all elektrisiteten han forbruker. 21 september 2006 leverte panelene den første strømmen. Det ble anslått at de ville levere 25 666 kWh de siste 12 månedene og gi en avkastning på 13 295 euro. Til tross for den milde sommeren var avkastningen 10 % høyere.

 

Fjernstyring

Det er ti centimeter mellom solcellepanelene og taket.

De individuelle panelene er sammenkoblet på undersiden med små kabler.

– Panelene på taket er oppdelt i seks seksjoner. Hver seksjon kan bli slått av uavhengig av de andre. Strømavkastningen blir også utregnet per seksjon, sier Gerrit Oelen.

Panelene trenger egentlig ingen oppmerksomhet eller vedlikehold. En gang om dagen sjekker og noterer Gerrit eller Sebastian Oelen ytelsen til hver seksjon. Hvis det oppstår et teknisk problem blir dette automatisk rapportert til leverandøren via mobilnettet og internett. Leverandøren kan styre installasjonen, og løse de fleste problemer ved fjernstyring.