Publisert: 03.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Søk og vis tidligere registreringer

Om du lurer på hva som registrert i en spesiell periode eller på enkelte dyr kan dette enkelt søkes fram og vises i de ulike skjermbildene i Ingris. Søket gjennomføres med spesielle søkefelt hvert enkelt skjermbilde.

 


Søk og vis tidligere registreringer

Om du lurer på hva som registrert i en spesiell periode eller på enkelte dyr kan dette enkelt søkes fram og vises i de ulike skjermbildene i Ingris. Søket gjennomføres med spesielle søkefelt hvert enkelt skjermbilde.

 

Alle lagrede registreringer i Ingris kan søkes opp og vises i de respektive skjermbildene.Ønsker du å søke fram tidligere registrerte bedekninger går du til skjermbilder ”Bedekning”. Hvis det er grisinger du er interessert i å se på går du til bildet ”Grising” osv. Hva slags søkekriterier du har tilgjengelig varierer fra bilde til bilde. Eksempler på hva du kan søke på er: hendelser i innen en bestemt tidsperiode, fra en bestemt dato, på et bestemt individ, på et intervall av individnummer, på ei bestemt pulje eller avkom etter ei bestemt mor. Er du interessert i å se på hendelser i en avgrenset tidsperiode bruker du kalenderfunksjonene til å fylle ut datofelt.

Alle registreringsbildene har spesielle søkefelt til gjennomføring av søk og visning av data rett i overkant av selve registreringsskjemaene i skjermbildene.

 

Eksempler på ulike søk i bildet ”Grising” er:1) Vis alle grisinger i perioden 1. januar til 1.mai 2010. Bruk kalenderfunksjonen i feltene til å fylle ut ”01.01.10” i feltet ”Dato fra” og ”01.05.10” i feltet”dato til”. Avslutt med å trykke på knappen ”Søk”.2) Vis alle grisinger fra 1. mai 2010 og fram til dagens dato. Fyll kun ut feltet ”Dato fra” med ”01.05.10” ved hjelp av kalenderfunksjonen og trykk deretter på knappen ”Søk”.3) Vis alle grisinger til purker i pulje 2 i perioden 1. januar til 1. mai 2010. Fyll ut søkefeltene som beskrevet i punkt 1 og velg i tillegg ”2” i rullegardinmenyen i feltet ”Pulje”. Klikk så på knappen ”søk”.4) Vi alle grisingene til purke nummer 3820. Skriv inn ”3820” i både feltet ”Individnr fra” og ”Individnr til”. Trykk til slutt på knappen ”søk”.5) Dersom du vil se grisingene til purke 3280 kun for perioden 1. januar til 1. mai 2010 kombinerer du punkt 1 og 4.