Publisert: 27.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Snudde minus til pluss

Norsvins negative økonomiske resultat i 2012 ble snudd i henhold til planene i fjor. Konsernets driftsresultat snudde fra minus 8,19 millioner kroner i 2012 til pluss 1,17 millioner i 2013.


Snudde minus til pluss

Norsvins negative økonomiske resultat i 2012 ble snudd i henhold til planene i fjor. Konsernets driftsresultat snudde fra minus 8,19 millioner kroner i 2012 til pluss 1,17 millioner i 2013.

Konsernets resultat før skatt snudde fra minus 11,6 millioner kroner i 2012 til pluss 8,9 millioner i 2013 – en forbedring på 20,5 millioner kroner.

Selskapet greide å innfri målene i konsernets første år med egen forretningsplan. Økonomisjef Jørn Jørgensen i Norsvin fortalte årsmøtet at utviklingen i USA går i riktig retning. Det amerikanske datterselskapet NUSA fikk et negativt resultat på minus 10,07 millioner i 2013, men det er likevel én million kroner bedre enn budsjettert. Det ligger i budsjettene at det vil ta tid før inntektsstrømmen gir positiv bunnlinje fra USA. Høyere margin på sædsalget, samt vesentlig bedre livdyrsalg er noen av forklaringene. Det østeuropeiske markedet fikk et positivt driftsresultat på 1,14 millioner kroner, om lag 400 000 kroner lavere enn budsjett. Russland har holdt stengte grenser for import i lange perioder, og i Litauen har slakteprisene og produksjonsøkonomien gått ned. Sverige bidro med et hyggelig driftsresultat på 6,56 millioner kroner, halvannen million mer enn budsjettert. Større sædsalg er en av forklaringene.

Her hjemme fikk morselskapet Norsvin SA et positivt driftsresultat på 10,55 millioner kroner. Dette er en del lavere enn budsjettert. Selskapet hadde budsjettert med en betydelig reduksjon av antall testede dyr allerede fra starten av 2013. Dette var ikke på plass før fra og med tredje kvartal. Sædsalget gikk imidlertid bra, men lavere deltakelse på Norsvinskolen, høyere lønns- og eierkostnader, samt bortfall av royalty fra Norsvin International grunnet et ekstraordinært egenkapitaltiltak fra eierne i 2013, er noen av forklaringene.

Selv om konsernresultatet ble snudd fra røde til svarte tall, så ligger det fortsatt bak budsjettet. I 2013 har det imidlertid påløpt ekstraordinære kostnader som omtrent tilsvarer budsjettavviket i arbeidet med å utvikle nytt internasjonalt partnerskap.