Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smitter PMWS via luften?

 

I en undersøkelse i regi av Dansk svineproduktion er det undersøkt om PMWS kan smitte via luften. PMWS er en utbredt sykdom i Danmark, men også her i Norge har det nå blitt oppdaget noen få tilfeller.

 


Smitter PMWS via luften?

 

I en undersøkelse i regi av Dansk svineproduktion er det undersøkt om PMWS kan smitte via luften. PMWS er en utbredt sykdom i Danmark, men også her i Norge har det nå blitt oppdaget noen få tilfeller.

 

Bakgrunn

Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) er en sykdom som blant annet kan forårsake vekttap, synlig forstørrede lymfeknuter, pustebesvær, og noen ganger diarè hos smågris. Sykdommen ble første gang konstatert i Danmark i 2001, men har siden den gang blitt konstantert i store deler av landet. Porcint Circovirus type 2 (PCV2) er en forutsetning for utviklingen av PMWS, men linken mellom virus og sykdomsutviklingen er fortsatt litt uklar. Ettersom PCV2 finnes i de fleste svinebesetninger er det også andre faktorer som må spille inn for at sykdommen skal bryte ut. Disse forholdene kan være driftsmessige, forskjellig anslagskraft av PCV2, eller tilstedeværelse av andre kjente eller ukjente smittestoffer. Formålet med denne undersøkelsen var å belyse om PMWS kan spres via luften. To gjentak av undersøkelsen ble kjørt.

 

Gjennomføring

Grisene ble innkjøpt fra to PMWS-besetninger. Det ble også kjøpt inn smågriser fra en PMWS fri besetning med lav dødelighet blant smågrisene (tabell 1).

 

Grisene ble ved ankomst fordelt til tre konteinere på henholdsvis lokalitet 1 og 2 (tabell 2). Lokalitet 2 (konteiner C) var plassert tre kilometer vekk fra de to andre konteinerne.

 

Konteinerne var rengjort og desinfisert før innsett av grisene. Konteiner A og B var forbundet via et rør, og ved å styre ventilasjonene ble det i første runde overført 83 % og i annen runde 69 % av utsugningsluften fra A til B. Konteinernes areal var av en sånn størrelse at det ved avslutningen av forsøkene var minimum 0,5 m2 per gris. Hver konteiner hadde smågrishuler med overdekning og isolerte bunnplater. Det ble brukt halmstrø og spon, og det var åtte spiseplasser og to vannkopper.

 

I konteiner A ble 25 griser fra besetningen med PMWS (blå1 eller blå2) blandet med 25 griser fra den PMWS-frie besetningen (hvit). Det ble brukt seperate klær, støvler, engangshansker, munnbind og utstyr til hver enkelt konteiner. Grisene i konteiner C ble alltid innsatt før de andre grisene.

 

Grisene i konteiner B ble innsatt før grisene i konteiner A. Det var en karantenetid på 12 timer før neste besøk i konteiner C, og mellomtiden skulle man ta en dusj, vaske hår og skifte til rent tøy.

 

Begge undersøkelsene varte i 69 dager. Grisene fikk isatt øremerke og ble veid ved ankomst. Den ansvarlige dyrlegen observerte tre ganger i uken etter kliniske tegn på sykdom. Grisene ble daglig observert av røkteren og syke griser ble behandlet. Behandlingen skjedde i samråd med den ansvarlige dyrlegen og Veterinærinstituttet i København. Alle avlivede/ døde griser ble obdusert.

 

Resultater

 I den første undersøkelsen ble ingen av grisene fra den PMWS frie besetningen smittet med PMWS, men i annet gjentak ble griser fra den PMWS frie besetningen smittet med PMWS i både konteiner A og B. PMWS kan dermed overføres både ved direkte kontakt mellom griser og via luften. I konteiner C var det ingen griser som utviklet PMWS. Stress ved transport og oppstalling i konteiner ser dermed ikke ut til å utløse PMWS.

 

Forfattere: Charlotte Sonne Kristensen, Kaj Vestergaard, Poul Bækbo, Clas Enøe, Vivi Bille-Hansen, Sven Erik Jorsal, Lars Erik Larsen. Les mer: www.dansksvineproduktion.dk