Publisert: 05.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smitten spres ikke via sæd

– Influensa til seminstasjonen høres ille ut, men vi må ikke glemme at vi snakker om en mild lokal infeksjon til lungene. Viruset smitter ikke via sæd, ikke engang om grisen nyser i ejakulatet.


Smitten spres ikke via sæd

– Influensa til seminstasjonen høres ille ut, men vi må ikke glemme at vi snakker om en mild lokal infeksjon til lungene. Viruset smitter ikke via sæd, ikke engang om grisen nyser i ejakulatet.

Det sier Norsvins overveterinær Peer Ola Hofmo. Helst ville han naturligvis sett at alle norske griser hadde sluppet unna influensaviruset. Men det har vist seg helt umulig, og veterinærmyndighetene regner nå med at det reelle antallet smittede besetninger kan være et sted mellom 70 og 110.

– Er dette et stort nederlag for norsk svinenæring? – Nei, jeg vil ikke si det. Vi hadde ikke i vår villeste fantasi forestilt oss denne influensaen skulle være så smittsom fra folk til dyr. Det var ingen rapporter fra utlandet som tydet på det. Vi har som kjent ikke hatt influensa hos norsk gris tidligere, og dermed har ikke dyra noen immunitet mot det heller. Men heldigvis har ikke viruset ført med seg store sjukdomsproblemer for dyra. Vi ville naturligvis aller helst beholdt statusen med influensafrie dyr. Jeg vil ikke bagatellisere dette, for vi er litt redd for langtidseffekten. Vil viruset utvikle seg og bli mer agressivt? Det vet vi ikke. Samtidig vil jeg heller ikke dramatisere for mye. Hvis det er riktig at vi har nærmere hundre besetninger som er smittet, får vi være glade for at det for dyra tross alt er en ganske mild og snill variant. Hvis det forholder seg slik som antydet, så har vi faktisk også en viss mulighet til å kunne kontrollere sykdommen. Jeg er enig med Veterinærinstituttet i at vi kan oppleve at viruset dør ut i besetningene hvis vi har gode rutiner ved seksjonering og puljedrift. Kanskje kan vi bli kvitt smitten.

– Hva gjøres for å greie det? – Vi vil redusere faren for å få flere smittede besetninger ved å legge restriksjoner på kjøp og salg av livdyr. Folk får vi gjort lite med, annet enn å oppfordre dem til å ta sine forholdsregler og aldri gå i grisehuset hvis de er sjuke. Etter at alle i vår risikogruppe forhåpentligvis er vaksinert, må vi prøve å begrense smittespredning ved tradisjonelle hjelpemidler. – Begrenset dyreflyt vil få økonomiske konsekvenser for enkeltprodusenter? – Ja, for enkeltbesetninger vil det det. Men vi må ta hensyn til dette ved kjøp og salg av biologisk materiale. Vi har vært forskånet for dette tidligere, så det er en ny erfaring for oss også. Næringa har ikke vært helt beredt til å takle en slik situasjon, sier overveterinær Peer Ola Hofmo.