Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smittebeskyttelse til svineprodusenter

Denne informasjonen er beregnet for svineprodusenter og røktere, og andre som skal inn i en svinebesetning, for eksempel veterinærer, rådgivere og besøkende.


Smittebeskyttelse til svineprodusenter

Denne informasjonen er beregnet for svineprodusenter og røktere, og andre som skal inn i en svinebesetning, for eksempel veterinærer, rådgivere og besøkende.

Viktige forholdsregler:

// Du skal ha en smittesluse med et klart skille mellom uren og ren sone. // Det skal legges til rette slik at det er mulig for dyrebilsjåføren å laste opp dyr uten å komme inn i besetningens rene sone. // Hvis du har fått påvist LA-MRSA-smitte i besetningen skal du informere om det til alle som skal inn i besetningen. // Personer som arbeider i besetninger som har fått påvist LA-MRSA bør ikke stelle dyr i andre Besetninger. // Det bør være minst mulig persontrafikk inn og ut av besetninger som er smittet med LA- MRSA // I besetninger som har fått påvist smitte bør rutinebesøk fra veterinærer og andre rådgivere legges til slutten av dagen.

 

Råd om vask og renhold

// Alt arbeidstøy bør vaskes regelmessig på 60 grader. // Grisehuset bør rengjøres grundig og regelmessig. LA-MRSA kan smitte gjennom støv, og derfor er det viktig å holde støvnivået nede. // Utstyr som brukes i flere besetninger skal vaskes og desinfiseres mellom hver besetning.

 

Daglig smittebeskyttelse

Før du går inn i besetningen: // Heng uteklærne i uren sone, helst i et skap som bare brukes til dette. // Vask hendene grundig med såpe og vann, og tørk dem med papir. // Skift til besetningens klær og skotøy. // I besetninger som har fått påvist smitte: Bruk hodeplagg, engangshansker og kirurgisk munnbind eller støvmaske. Støvmaske med utluftingsventil beskytter mennesker mot smitte fra dyrene. Maske uten utluftingsventil, eller kirurgisk munnbind, beskytter dyrene mot smitte fra mennesker. Dersom besetningen er LA-MRSA-smittet anbefales derfor støvmaske med ventil. // Maske/munnbind skal skiftes ofte, og alltid når det blir fuktig.

 

Når du går ut igjen

// Ta av overtrekkstøyet og skotøyet du har brukt inne i besetningen. // Vask hendene grundig med såpe og vann og tørk dem med papir. Etter besøk i en besetning som har fått påvist smitte bør du i tillegg desinfisere hendene med ett desinfeksjonsmiddel, for eksempel sprit med glyserol. // Ta en dusj hvis det er mulighet for det. // Ta på egne klær og skotøy.

 

Hvordan beskytte ikke-smittet besetning mot personsmitte?

Generelle råd om smittebeskyttelse: // Alle personer som skal inn i besetningen bør følge råd om daglig smittebeskyttelse som gis her ved arbeid i besetningen. // For alle som har vært i kontakt med griser i andre land gjelder det en generell anbefaling om at det skal gå minimum 48 timer før vedkommende skal ha kontakt med norske griser. 24 av disse 48 timene skal vedkommende ha oppholdt seg i Norge. // Personer som har vært i svinebesetninger i andre land bør teste seg for LA-MRSA før de kommer i kontakt med norske griser. De bør også følge råd om daglig smittebeskyttelse ved arbeid i besetningen som finnes i denne informasjonen, og bruke hodeplagg, engangshansker og kirurgisk munnbind inntil negativt prøvesvar foreligger.

 

Får du utenlandsbesøk?

// Vedkommende bør dusje og vaske håret, og gjøre en grundig vask og desinfeksjon av hendene før han/hun går inn i besetningen. // Vedkommende bør bruke kirurgisk munnbind, hodeplagg og engangshansker under besøk i besetningen.

 

Ansette noen som har jobbet utenlands med gris?

// Personer som har arbeidet i svinebesetninger i andre land bør testes for LA-MRSA før de begynner å jobbe i besetningen. Ta kontakt med lege og følg Folkehelseinstituttets anbefalinger om behandling hvis det skulle vise seg at vedkommende er smittet. Les mer om dette på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no. // Inntil et negativt resultat av LA-MRSA-prøven foreligger bør vedkommende dusje og vaske håret grundig, og desinfisere hendene før hvert besøk i besetningen. Vedkommende bør også bruke hodeplagg, engangshansker og kirurgisk munnbind. Det er også viktig at vedkommende følger råd om daglig smittebeskyttelse ved arbeid i besetningen som finnes her.

 

Skal du se griser utenlands?

// Vask hendene grundig med såpe og vann. // Ta på engangshansker, hodeplagg og støvmaske med ventil (beskytter mennesker mot smitte fra dyr) // Hendene skal vaskes og desinfiseres rett etter at beskyttelsesutstyret er tatt av // Hvis det er mulig, ta en dusj umiddelbart etter besøk i besetningen

 

Hvordan sjekke egen besetning?

// Hvis du har mistanke om at din besetning kan være smittet av LA-MRSA, ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

// Ønsker du å teste om du eller andre er smittet? Ta kontakt med din

fastlege. Prøven er gratis, og du får svar i løpet av en ukes tid.

(Kilde: Mattilsynet/Folkehelseinstituttet/Veterinærinstituttet/Animalia/Norsvin