Publisert: 02.12.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smertestillende medisiner ved grising

Rutinemessig bruk av smertestillende legemiddel ved grising kan ikke anbefales. Men, ved fødselsvansker kan smertestillende medisiner være et godt hjelpemiddel, eventuelt sammen med annen medisinering.


Smertestillende medisiner ved grising

Rutinemessig bruk av smertestillende legemiddel ved grising kan ikke anbefales. Men, ved fødselsvansker kan smertestillende medisiner være et godt hjelpemiddel, eventuelt sammen med annen medisinering.

Peer Ola Hofmo, overveterinær Norsvin

Birgit Ranheim, professor i farmakologi Norges veterinærhøgskole

Anne Jørgensen, spesialveterinær Helsetjenesten for svin

I forrige nummer av Svin ble det referert til en dansk undersøkelse hvor de hadde undersøkt effekten av å gi purker et legemiddel (Metacam ®) like etter grising på overlevelse av spedgrisene. Metacam ® er et av flere såkalte NSAIDs (Non-steroid anti-inflammatory drugs) og virker smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende. Purker som fikk Metacam ® 6 og 30 timer etter grising hadde tilsynelatende lavere spedgristap enn purker som ikke fikk Metacam ®. Hypotesen bak dette var at purkene har smerter på grunn av etterveer, og at smertestillende legemiddel lindret disse smertene slik at purka kunne ta seg bedre av smågrisene. Det er ikke undersøkt om purker faktisk har slike etterveer som beskrives i artikkelen.

NSAIDs brukes av mange veterinærer i forbindelse med grisingsfeber. NSAIDs kan brukes alene, eller sammen med andre legemidler, som antibiotika (hvis det er mistanke om infeksjon) eller oksytocin (hvis problemet er manglende nedgiing av melk – melkemangel).

Det er imidlertid flere betenkeligheter ved rutinemessig bruk av NSAIDs slik det er beskrevet i den danske undersøkelsen. Dersom ei purke har antydning til magesår, og det er det mange som har, vil NSAIDs kunne føre til at magesåret forverres. En av bivirkningene ved NSAID er nettopp utvikling av magesår. Videre er det viktig at purka undersøkes for å utelukke jurbetennelse eller børbetennelse. Det kan være en viss mulighet for at NSAIDs skjuler andre symptomer på infeksjon slik at disse purkene ikke behandles tidsnok.

Vi er ikke uenige i at NSAIDs kan være et meget godt alternativ ved grising, men det må brukes slik legemidler skal brukes; for å kurere syke dyr eller redusere lidelse. Bruk av legemidler rutinemessig til friske dyr er ikke tilrådelig.

Den danske undersøkelsen viste størst effekt av NSAIDs gitt til purker hvor det ble utført fødselshjelp. Man må anta at fødselshjelp utføres fordi fødselen ikke går normalt. Fødselshjelp gir større fare for en børbetennelse etter grising, og det er derfor trolig at behandling med et betennelsesdempende og smertestillende legemiddel på denne gruppen purker kan ha god effekt. Men, hos friske purker hvor fødselen har foregått på normal måte anbefales ikke rutinemessig bruk av slike legemidler inntil det er gjort vitenskapelige undersøkelser på dette området, spesielt fordi NSAIDs kan skjule infeksjoner som jurbetennelse og børbetennelse.