Publisert: 28.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

«Smart Ingris» for telefon og nettbrett

Det har lenge vært etterspørsel etter en håndholdt Ingris- applikasjon som fungerer på smarttelefoner og nettbrett. Ved nyttårstider er den på lufta.


«Smart Ingris» for telefon og nettbrett

Det har lenge vært etterspørsel etter en håndholdt Ingris- applikasjon som fungerer på smarttelefoner og nettbrett. Ved nyttårstider er den på lufta.

Mens tidligere versjon bare kunne benyttes på Windowsbasert plattform, kan ny løsning benyttes på Iphone og Ipad, samt produkter basert på Android og Windows plattform. Et felles krav er at enheten du registrer med er «online», enten via en trådløs Internett forbindelse eller via mobilnettet. For å få full utnyttelse av enheten må det være berøringsskjerm, slik at du kun bruker en finger på skjermen for å manøvrere og registrere med.

Fordelen med å bruke en håndholdt enhet er at du kan gjøre en del registreringer i fjøset rett etter at f.eks bedekking eller grising har skjedd. Du slipper å notere ting på papir, som siden må tastes inn i Ingris. Alle skjermbilder er «standard» satt opp med dagens dato for hendelse, dette forenkler registreringa. For å benytte løsningen, gå inn på www.smartingris.no og logg på med brukernavn og passord. (samme som vanlig Ingris). Her skal du også kunne laste ned en «app» som gjør det mulig å ha Ingris som en snarvei på telefonen din. Når du kommer inn ser du et enkel oversikt på tilgjengelige skjermbilder. Her er det mulighet til å fylle inn et purkenummer og gå direkte på ønsket skjermbilde (hendelse). Eller du kan for eksempel gå inn på grising, og trykke på «vis purker», da listes purkene opp som har forventet grising som neste hendelse. Du har hele tiden en «meny knapp» tilgjengelig øverst i bildet. Når du trykker på den kommer du tilbake til framsiden. (oversikten på skjermbilder).

Kullopplysninger på kull 4. For å lukke trykk på – tegnet.

For å komme tilbake til åpningsbildet/menyen trykk på «Meny» øverst i bildet.

Håndholdt er tenkt som et alternativ i tillegg til vanlig Ingris. Litt ettersom hva brukerne er bekvemme med, men det er mulig å gjøre de fleste registreringer i purkedelen. Purkeoversikten, rapporter og styringslister hentes fram på vanlig Ingris..