Publisert: 02.07.2019 Oppdatert: 02.12.2019

Stikkord:

Smågrisproduksjon uten bruk av sink

Christine og Knut Aalton i Bromma bygde grisehus og satset på smågrisproduksjon. I fem år slet de med diaré og prøvde mange ulike tiltak. Nå har de vært uten diaré og sinkbruk i over et år.


Nummer 7 – 2019

Vi er i Bromma høyt opp i lia over Hallingdal. Her har Christine og Knut Aalton gård der de drev med sau og skog fram til 2012. Men dyrka areal var kun 65 daa og 100 vinterfôra sauer var for lite å leve av. De ønsket begge å ha arbeidsplassen på gården. Løsningen ble satsing på gris i tillegg. I desember 2012 stod 1100 m2 med nytt grisehus klart på gården. Det er bygd på en hylle i terrenget ca. 100 m ovenfor gårdstunet.

– Grunnarbeidene kostet noe ekstra, men vi fikk til en bra løsning der vi byttet blokkstein fra tomta mot masse fra pukkverk. Blokkstein er populært blant hytteeiere, og tomta vår inneholdt mye slik stein, forteller Knut. Og før jul i 2012 stod et grisehus med 2 x 53 fødebinger klar til bruk. Aalton driver en satellittbesetning, og får 53 griseklare purker hver åttende uke. Smågrisene går i igjen i fødebingen fram til salg.

Gjødsel med slepeslanger
Grisehuset ble bygd nøkkelferdig av Graakjær med innredning fra Fjøssystemer. Fjøset har binger med glassfiberinnredning, tørrfôring, støpejernrister og vakuumutgjødsling samt ventilasjon med takventiler. Prislappen endte på ca. 10 millioner kroner inkl. tomtearbeid og ny vei fram. Gjødsla forsvinner til en gjødselkum på 2050 m3. Herfra spres den med slepeslanger til eget bruk, pluss fire andre bruk som ligger på rekke og rad bortover lia.

– Dette er en fantastisk måte å spre møkka på. Alle naboene vil ha grisemøkk for å spare kunstgjødsel, forteller Knut.

Knut på vei inn i grisehuset, og han trenger ikke lenger være nervøs for at smågrisene har fått diaré.

Ny fôring stoppet diaré
Resultatene i grisehuset har blitt bedre og bedre, men siste året har de vært veldig bra.

– Satsing på smågrisproduksjon var vanskeligere enn vi trodde, og lærekurven har vært bratt, synes Christine og Knut. Men i dag har Aalton 14 avvente per pulje, og er med det blant landets 10 beste satellitter. Underveis dit har smågrisdiaré vært en av de store utfordringene.

– Vi kunne bruke opp til 7– 800 liter saltbalanse på én dag på det det aller verste, forteller Knut.

– Vi prøvde mange ulike tiltak. Ofte gikk det bra en stund, men plutselig kom diaréen tilbake. Sink og saltbalanse ble løsningen, forteller Christine.  Aalton kjøper fôr fra Felleskjøpet, og da de prøvde smågrisforet Robust reduserte det diareproblemene.

– Men smågrisene var ikke særlig glad i Robust. Vi var imidlertid blant de ­første som fikk prøve avvenningsfôret Pigg. Dette liker smågrisene veldig godt, og siste året har vi ikke hatt noe diaré, forteller Knut.

Pigg og torv i smågrishjørnet
Aalton starter med å gi Pigg allerede fra dag fem i smågrishjørnet. Smågrisfôret gis sammen med torv, og mengden økes gradvis fram til avvenning. Etter avvenning er det fri fôring med Pigg. De første dagene gis smågrisfôret både i troa pluss der de er vant til i smågrishjørnet. De bruker Pigg til 10 dager etter avvenning og deretter Kvikk smågrisfôr. I øyeblikket planlegger de også en fôrsilo til, slik at de kan gå over til rimeligere slaktegrisfôr siste tiden før smågrisen selges.

– Men spesialfôret Pigg brukes også noen ganger til matleie purker fordi det er så smakelig, forteller Knut. Andre spesielle tiltak mot diaré har de ikke lenger, bortsett fra at de hele tiden har gitt godt med silo/høy. Men i binger med 14 eller flere smågriser i kullet gis nå tilskuddsfôret Tonisity Px.

– Dette starter vi med allerede fra dag to etter grising, og vi kan fortsette til dag sju etter grising, opplyser Aalton. Tilskuddsfôret bidrar trolig til høyere avvenningsvekt og større overlevelse.

Sinkforbud i 2022

Det er mye fokus på bruk av sink til smågris. I 2022 skal bruk av medisinsk sink til gris fases ut både i EU og Norge. I Danmark arrangerte de i sommer en fullboket to dagers svinekonferanse med tittel «Zero Zink Summit».  Fokuset lå på sinkforbudet fra 2022, smågrisdiaré og hvilke alternativer til sink en har for å unngå diaré.

Norge har strengere regler enn EU, og sink hos oss kan bare skrives ut av veterinær. Sinkbruken i Norge er trolig mye lavere enn i Danmark og EU, men også hos oss sliter noen besetninger med diaré. Og innen 2022 må alle ha funnet en løsning uten bruk av sink.

Biacton mot diarè

I Nes i Akershus har svineprodusent Johan Fredrik Thesen god erfaring med bruk av Biacton mot smågrisdiaré. Dette er en melkesyrebakterie som tilsettes i pulverform i torva før avvenning, og i fôret etter avvenning. Et 15 år gammelt forsøk i Danmark viste ingen signifikant forskjell i diaréforekomst med bruk av Biacton, men dødeligheten blant smågrisene gikk noe ned. Veterinær Tore Framstad har erfaring med bruk av Biacton fra denne tiden. Framstad er professor, veterinær og nå pensjonist, men var tidligere i Helsetjenesten for svin.

– Min erfaring er at Biacton virker godt mot smågrisdiarè i noen besetninger, men ikke alle. Det har trolig med miljøforskjeller å gjøre, sier Framstad. Biacton er ikke reseptbelagt, men Thesen kjøper det via sin veterinær.