Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smågrisprisen


Smågrisprisen

 

Per i dag, 15. mars, er det niende uka med en smågrispris på kr 40,00 under tilsvarende uker i 2003. På Gilde Norsk Kjøtts medlemsmøte i Nes 11. mars ble dette begrunnet med at det var et signal om at produksjonen snart begynte å bli for stor, og at det derfor måtte holdes igjen en del på smågrisprisen. I samme møte ble prognosene for 2004 presentert, et overskudd på ca. 1500 tonn svinekjøtt. Dette ble forklart med at dette var et uproblematisk og lett håndterbart overskudd. Med denne forklaringen kommer den forholdsvis sterke nedgangen i smågrisprisen i et noe underlig lys. Dette blir jo da bare en forskyvning i dekningsbidrag mellom smågrisproduksjon og slaktegrisproduksjon. Jeg mener Norsvin må ha en oppmannsrolle i denne saken, som egentlig er ganske prinsipielt viktig. Norsvin bør bla. gjøre en vurdering av hvilke tiltak som virket best produksjonsregulerende under den forrige perioden med for mye svinekjøtt.

Da var det etter min mening tre tiltak som ble satt i gang : Purkeslakting, veldig lav smågrispris, og endelig kom økingen i salget i gang igjen. Personlig mener jeg at purkeslaktinga og salgsøkningen var den største årsaken til at produksjon og forbruk kom så raskt i balanse igjen.

Ved en stor senkning av smågrisprisen så lenge foran en eventuell overproduksjon, hvis den kommer, blir det da bare som jeg har nevnt før i innlegget, en ren forskyvning i dekningsbidraget mellom produksjonene. Det er etter min mening ikke holdbart av Gilde å gjøre dette på denne måten, så her bør Norsvin ta en diskusjon med Gilde for å rette opp skjevheten.

Uavhengig av smågrispris og andre tiltak, blir det veldig mye svinekjøtt å selge framover, så det gode arbeidet i markedet som Gilde og andre aktører gjennomfører, må bare intensiveres videre framover, slik at forbruket hele tiden tar unna produksjonen vår.