Publisert: 25.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smågriskaos

Smågrismarkedet preges av en krevende ubalanse. Vi må optimalisere omsetningen og få flere slaktegrisprodusenter.


Smågriskaos

Smågrismarkedet preges av en krevende ubalanse. Vi må optimalisere omsetningen og få flere slaktegrisprodusenter.

Vi opplever nå en balansert og god markedsituasjonen for svinekjøtt. Dette tyder på at vi totalt produserer riktig mengde smågris. Internt i svinemarkedet har vi en stor utfordring med ubalanse mellom smågriser for salg og antall slaktegrisprodusenter til å fôre dem opp. Det har vært «kaotiske» tilstander i smågrismarkedet en lengre periode, og smågrisprodusenter opplever å ha leveringsklar smågris stående på vent i flere uker fordi det mangler avsetning til ønsket tid. Overfylte smågrisavdelinger gir mange utfordringer, og dyras produksjonspotensiale blir heller ikke utnyttet. Hvorfor blir det slik gang på gang?

Mange smågrisprodusenter har fast avtale om direkte levering av smågris til slaktegrisprodusenter og fungerer i prinsippet sammen som kombinertprodusenter. Dette blir robuste samarbeidsløsninger som gir gode løsninger for begge parter. Sikker smågrisomsetning for smågrisprodusenten, og slaktegrisprodusenten sikres smågris fra samme besetning etter faste puljesystemer, et vinn-vinn samarbeid for begge. Vi har trolig mer å hente på å koble enda flere besetninger til slike avtaler.

Er det balanse mellom kapasiteten i smågris- og slaktegrisproduksjonen? Inntrykket er at mange har satset på ren smågrisproduksjon, men at det ikke har skjedd tilsvarende satsing blant rene slaktegrisprodusenter. Effektiviteten i smågrisproduksjonen ser ut til å ha skutt fart med TN70-purka, slik at det trolig blir stadig flere smågriser som må omsettes. Vi må ha effektive og dyktige produsenter i begge ledd om vi skal ta ut potensialet i norsk gris.

 Noe smågris må uansett selges på «spot- markedet». Med høyere effektivitet vil det trolig også bli stadig flere «overskuddssmågriser» fra kombinertbesetninger som må omsettes. Derfor må vi ha mange nok slaktegrisprodusenter. Bransjen må finne idéer og løsninger som sikrer bedre intern balanse mellom smågris- og slaktergrisproduksjon. Solveig Kongsrud, styremedlem i Norsvin