Publisert: 10.05.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smågrisfôr for høg tilvekst og god helse

Smågrisfôr er en investering i god utvikling av smågrisens fordøyelses- og vekstpotensial. For å kunne ta ut dette må det brukes spesielle råvarer og tilsetningsstoffer.  


Smågrisfôr for høg tilvekst og god helse

Smågrisfôr er en investering i god utvikling av smågrisens fordøyelses- og vekstpotensial. For å kunne ta ut dette må det brukes spesielle råvarer og tilsetningsstoffer.  

I store griseproduserende land, som for eksempel Danmark, brukes normalt tre ulike smågrisfôrblandinger med fallende proteininnhold i perioden fra fødsel til 35 kg levende vekt. I Norge brukes tradisjonelt kun én blanding fra fødsel til omsetning eller flytting. Derfor bør smågrisfôret vårt tilpasses ulike miljøforhold i besetningene heller enn smågrisens varierende proteinbehov avhengig av levende vekt og alder.

 

Helse og produksjonsresultater

Dårlig miljø og feil valg av smågrisfôr kan føre til helseproblemer. Under ugunstige miljøforhold, bruker smågrisen mer energi på å takle omgivelsene enn under ideelle forhold. Dette vil føre til redusert tilvekst. En kan til dels korrigere, og dermed øke tilveksten, ved å velge et fôr med høgere energiinnhold og lavere proteinnivå.

 

Store kull med låge fødselsvekter

Økt kullstørrelse har ført til reduserte fødselsvekter. Dette gjør det ekstra utfordrende å oppnå høge avvenningsvekter og dermed problemfri avvenning. Smågrisfôrets betydning for å oppnå ønsket avvenningsvekt har økt. Dette fordi purka ofte ikke klarer å produsere nok melk til å dekke smågrisens tilvekstpotensial de siste to ukene før avvenning.

 

Lite utvikla fordøyelseskanal

Smågris har en lite utvikla fordøyelseskanal. Det vil si at syreproduksjon i magesekk, enzymproduksjon og immunstatus i tarmen ikke har nådd optimalt nivå. Dermed er det lågere fordøyelighet og opptak av næringsstoffer hos smågris sammenlignet med slaktegris. Dette er årsaken til at vi bruker råvarer tilpasset smågrisens fordøyelsessystem. Dette innebærer høg fordøyelighet, lågt fiberinnhold og strenge krav til lågt innhold av antinæringsstoffer.

 

Enzymtilsetning gir økt næringsverdi

Enzymer er viktige i fordøyelsen for å gjøre næringsstoff tilgjengelig. Grisen produserer enkelte enzymer sjøl og kan lett utnytte f. eks stivelse, mens den ikke har enzymer for å bryte ned ulike typer fiber. Disse kan tilsettes i fôret og øke fordøyeligheten av korn. Andre enzymer bryter ned proteiner til enkle aminosyrer og reduserer innholdet av antinæringsstoffer i fôret. Et smågrisfôr tilsatt de rette enzymene vil dermed frigi mer energi og protein enn uten tilsetningen. Videre vil innholdet av antinæringsstoffer bli redusert, noe som igjen bedrer tarmhelsen og gir økt fôropptak.

 

Økt tilvekst med enzymtilsetning

Vi har nettopp avsluttet et forsøk ved Senter for husdyrforsøk (UMB), der vi undersøkte effekten av enzymer i fôr til smågris. Resultatene viste at det enzymtilsatte fôret ga en sikker økning i fôropptak og daglig tilvekst på henholdsvis 11,9 % og 13,0 % (78 g/dag) i perioden fra avvenning til seks uker etter avvenning (Figur 1 og Figur 2). I tillegg var det fastere gjødsel med enzymtilsatt fôr.

 

 

 

 

 

Figur 1. Effekt av enzymtilsetning i smågrisfôr på fôropptak

 

Figur 2. Effekt av enzymtilsetning i smågrisfôr på daglig tilvekst

Melkeprodukter reduserer faren for diaréFormat Robust 150 er en ny spesialblanding som anbefales brukt for å forebygge avvenningsdiaré, ødemsjuke eller andre fordøyelsesproblemer hos smågris. Dette smågrisfôret inneholder melkeprodukter med høgt innhold av melkesukker. Smågrisen har enzymer i tarmen som er i stand til å fordøye melkesukker. Det at smågrisen får tilført melkesukker også etter at den mister purkemelka, vil bidra til å redusere faren for diaré. I tillegg er råvarene i Format Robust 150 tilpasset fordøyelsessystemet til smågrisen med blant annet en optimal blanding av organiske syrer som bidrar til god tarmhelse.

Økt lønnsomhetEt flertall av smågrisprodusentene har lenge sagt at de kan betale hva som helst for et smågrisfôr bare det gir høg tilvekst og god helse. Men med økte kraftfôrpriser, spesielt på smågrisfôr samt dårligere produksjonsøkonomi, har flere blitt mer opptatt av pris i tillegg til kvalitet. Med de nye Formatsmågrisblandingene tilsatt enzymer og revidert næringsinnhold og råvarevalg, vil en kunne registrere en forbedring av forholdet mellom kvalitet og pris, og økt lønnsomhet i smågrisproduksjonen.