Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Smågriser og råmelk


Smågriser og råmelk

 

Hvis de største smågrisene flyttes fra kullet, kan de aller minste komme bedre til råmelka. Og det at de minste får nok råmelk betyr noe for muligheten til å overleve. Det er kjent kunnskap. Men hjelper det noe å flytte unna de aller største?

Den rullende Avprøvning i Danmark har undersøkt saken, og danske Svin skriver at det ikke påvirket de store grisenes evne til å overleve å bli flytte vekk fra purka seks timer etter avsluttet grising. Da har de allerede fått nok antistoffer gjennom råmelka til å greie seg. Men en oppnådde heller ikke bedre overlevelse for de minste grisene ved å gi dem bedre plass ved juret seks timer etter grising, og det var overraskende. Det var 10 smågriser igjen i kullet. Kanskje tyder dette på at høyere fødselsvekt og mer ensartete kull har større betydning for de minste grisenes evne til å overleve? I det danske forsøket lå de minste grisene på mellom 0,5 og 1 kilos vekt ved fødsel, og de store veide 1,1–2,4 kilo. Spørsmålet er altså om de store grisene ble flyttet for sent, eller om 10 smågriser fortsatt er for mange til at de minste får nok antistoffer? Her gjenstår det fortsatt mange spørsmål.