Publisert: 18.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sluttet med gris i Danmark – ble rådgivere i Norge

I 19 år fram til høsten 2013 var Judit Kristensen og Gert Vognstoft svinebønder i Danmark. Så solgte de gården og dro til Norge. Nå jobber de som rådgivere i Nortura og FK Rogaland/Agder.


Sluttet med gris i Danmark – ble rådgivere i Norge

I 19 år fram til høsten 2013 var Judit Kristensen og Gert Vognstoft svinebønder i Danmark. Så solgte de gården og dro til Norge. Nå jobber de som rådgivere i Nortura og FK Rogaland/Agder.

Midt på Jylland eller ca tre mil sør for Herning og lanbruksmessa Agromek, drev Judit Kristensen og Gert Vognstoft gård med 240 purker, 15 ammekyr og 350 daa korn. De siste årene fikk de hele 33 avvente smågris/årspurke. Judit var mest i grisehuset sammen med en ansatt. Gert hadde jobb som salgsjef kraftfôr i det lokale samvirkeselskapet Vestjyllandsandel.

– Judit var riktig flink i grisehuset, vi hadde gode resultater, og trivdes egentlig godt. forteller Gert. Men samtidig er det hardt å være svinebonde i Danmark. Den nye generasjon svinebønder sikter mot 2000-3000 purker. Judit var også noe plaget av allergi og de hadde lyst til å prøve et annet liv med mer fritid. Pilen pekte mot nord når barna flyttet ut og dels fikk jobb i Norge. Judit og Gert solgte gården og kjøpte istedet en annen gård i nærheten med kun kornproduksjon. Den nye gården er leid ut på langtidskontrakt.

– Gårdskjøpet var motivert av skattegrunner. Det er svært høy skatt på salg av gård i Danmark før man er 55 år, hvis du ikke reinvesterer, forklarer Gert. I ettertid var salg/kjøp også svært godt timet. Svinegårder i Danmark er i dag vanskelig å selge, mens korngårder er attraktive.

 

Jobb i Nortura og Felleskjøpet

Via kontakter skaffet Gert seg jobb i Felleskjøpet Rogaland/Agder. Her fikk han lignende oppgaver han hadde hatt i Danmark. Judit fikk jobb på gård i Nord Rogaland. Dit flyttet de også høsten 2013. Men det gikk ikke lenge før Judit jobbet i Nortura Vest. Der er hun nå en av fire Team Gris- rådgiverne. En jobb hvor hun reiser rundt, besøker gårder, og prøver lære bort hvordan det er mulig å klare over 30 avvente smågriser per purke.

– Det er mulig, men du trenger 13-14 avvente i snitt per kull, og du må ha meget gode rutiner, forklarer Judit. På Sørlandssamlinga nå i januar holdt hun foredrag over temaet «Systematisering i smågrisproduksjon.»

 

Ikke kopier Danmark

Judit og Gert ser klare forskjeller mellom dansk og norsk svineproduksjon. De mener at Norge i dag ligner mye på Danmark den gangen de startet som bønder på 90-tallet.

– I Norge er jordbruket familielandbruk med ikke alt for store enheter. Det å være bonde i Danmark var også slik, men er i dag annerledes. Fra å være familielandbruk har veldig mange husdyrprodusenter på kort tid blitt bedriftsledere med flere ansatte og der du har møte med de ansatte hver dag, forklarer Gert. De håper ikke Norge forsøker kopiere denne modellen. Ordet «bonde» i Danmark har samtidig gått fra å være et honnørord til å bli et skjellsord.

– Bøndene får skylda for mye som er feil i Danmark. Få er lenger stolte av yrket sitt. Samtidig øker dyrevernere og andre interessegrupper sin makt og innflytelse, mens bondens innflytelse blir tilsvarende mindre, forklarer Judit. Litt av den samme tendensen ser de også i Norge, men det er langt igjen.

– Her er dere fortsatt stolte av å være bonde. Det bør dere fortsette med å være, mener Judit og Gert. De var veldig imponert over bondeaksjonene under jordbruksoppgjøret i mai.

– Noe lignende kunne aldri ha skjedd i Danmark. Det var voldsomt imponerende at en så stor og ulik gruppe som bøndene er stod samlet sammen mot makta. Dette har både overrasket og imponert oss mest det året vi har vært i Norge, forteller paret fra Danmark. Passer i Norge I FK Rogaland /Agder går det rykter om at en danske på kort tid har stått bak flere forandringer.

– Gert har mange ideer, og hans erfaring både som bonde og fra et svært konkurranseutsatt dansk kraftfôrmarked er nyttig for oss, sier direktør Per Harald Vabø i FK RA og legger til.

– Gert er samtidig en kunnskapsrik person som raskt fant ut hva som er annerledes i Norge enn Danmark. Nettopp det er en utfordring utlendinger i vår bransje møter, forklarer Vabø. Han synes dessuten paret Vognstoft/Kristensen glir godt inn i Norge ved at de har interesse og kjærlighet for natur og friluftsliv.

 

Ski- og fjell lokker

Det stemmer at fjell og natur lokker Vognstoft/Kristensen. Paret har tidligere besøkt Norge som turister. Men siste år har det blitt mange turer til fjells.

– Vi har besøkt både nærområdene pluss Haukeliseter, Prekestolen, Beitostølen og i sommer en tur helt opp til Lofoten. Det var vårt første møte med Nord-Norge men ikke siste, sier Judit. Spesielt er det også at begge to elsker skigåing.

– En vinter i Norge har gjort oss til bedre skiløpere, og vi gleder oss over en ny norsk vinter, sier Gert.