Publisert: 19.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slutt med fôrenheter

Snart må vi kjøpe kraftfôr uten å vite innholdet av fôrenheter. Dette fordi det blir ulovlig å deklarere fôrenheter i fôret. Trolig skjer dette allerede i mars.  


Slutt med fôrenheter

Snart må vi kjøpe kraftfôr uten å vite innholdet av fôrenheter. Dette fordi det blir ulovlig å deklarere fôrenheter i fôret. Trolig skjer dette allerede i mars.  

– Det er det nye regelverket for merking av fôr i EU som er bakgrunn for dette. Regelverket krever at energiinnholdet i fôr, forenhetene, skal beregnes etter en EU-metode eller en godkjent nasjonal metode. EU har ingen felles beregningsmodell for energi, fôrenheter, i svinefôr, og Norge har i dag egentlig ingen nasjonal metode, forteller Ingunn Ormstad, seniorrådgiver i Mattilsynet. Det kan derfor være litt forskjell i hvordan fôrenhet beregnes fra fôrleverandør til fôrleverandør. En FK-fôrenhet trenger altså egentlig ikke være helt lik en Norgesfôr fôrenhet. – Mattilsynet har heller ikke ressurser til å lage en nasjonal metode. Dette er ikke en prioritert oppgave fra vår side. Dermed blir også den elektroniske fôrtabellen borte fra vårt arbeidsområde. EU-regelverket forventes tre i kraft allerede fra mars. Den 3. februar har Mattilsynet invitert fôrbransjen til et møte der de bl a skal diskutere hvilke opplysninger de i stedet for energiinnhold kan gi på innleggsseddelen. – Men i praksis må bonden framover enten stole på at fôrleverandøren selger deg riktig fôr eller oppgradere egen kunnskap om innhold og beregning av energiinnhold i kraftfôr, sier Ormstad.