Publisert: 18.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slutt for fôrenheter

 


Slutt for fôrenheter

 

Bilde: – Det blir slutt på å deklarere fôrenheter i svinefôr

Snart må vi kjøpe kraftfôr uten å få vite innholdet av fôrenheter på innleggseddelen. Dette fordi det blir ulovlig å deklarere fôrenheter i fôret. Trolig skjer dette allerede i mars. – Det er det nye regelverket for merking av fôr i EU som er bakgrunn for dette. Regelverket krever at energiinnholdet i fôr (fôrenheter) skal beregnes etter en EU-metode eller en godkjent nasjonal metode. EU har ingen felles beregningsmodell for fôrenheter i svinefôr, og Norge har i dag egentlig ingen nasjonal metode, forteller Ingunn Ormstad, seniorrådgiver i Mattilsynet. For eksempel er det ikke beregnet nasjonale fôrdøyelseskoeffisienter for fôrråvarer de senere årene og det er fôrfirmaene som selv innestår for sine koeffisienter. – Det kan derfor i dag være litt forskjell i hvordan fôrenhet beregnes fra fôrleverandør til fôrleverandør, opplyser Ormstad. En FK-fôrenhet trenger derfor altså ikke være helt lik en Norgesfôr- eller Fiskåfôrenhet. – Mattilsynet har i dag ikke ressurser til å lage en nasjonal metode. Dette er ikke lenger en prioritert oppgave fra vår side. Dermed blir også fôrtabellen borte fra vårt arbeidsområde, opplyser Ormstad. EU-regelverket forventes tre i kraft allerede fra mars. Den 3. februar har Mattilsynet invitert fôrbransjen til et møte der de blant annet skal diskutere hvilke opplysninger de i stedet for energiinnhold kan gi på innleggsseddelen. – Men i praksis må du som bonde framover enten stole på at fôrleverandør selger deg riktig fôr eller oppgradere egen kunnskap om innhold og beregning av energiinnhold i kraftfôr, sier Ormstad.