Publisert: 10.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slipper å erstatte salmonellasmittet fôr

Lantmännen slipper å dekke erstatninger som det svenske Jordbruksverket utbetalte til bønder som ble rammet av salmonellasmittet fôr i Ôstergötland i 2003. Det har svensk høyesterett avgjort.


Slipper å erstatte salmonellasmittet fôr

Lantmännen slipper å dekke erstatninger som det svenske Jordbruksverket utbetalte til bønder som ble rammet av salmonellasmittet fôr i Ôstergötland i 2003. Det har svensk høyesterett avgjort.

 

Det var våren 2003 at Lantmännens fôrfabrikk i Norrköping fikk salmonella. Dette førte til at et 50-talls svineprodusenter i Ôstergötlandsområdet fikk salmonellasmitte inn i sine grisebesetninger. Lantmännen tilsvarer det norske Felleskjøpet. I samarbeid med sine veterinærer opprettet det svenske Jordbruksverket saneringsplaner i tråd med zoonoselovgivningen. Zooonser er sjukdommer som kan smitte fra dyr til mennesker. De produsentene som ble rammet fikk erstattet deler av kostnadene sine av jordbruksmyndighetene i tråd med lovgivningen. Resten av erstatningen ble betalt av Lantmännen.

Jordbruksmyndighetene har stevnet Lantmännen for sine kostnader på vel 80 millioner svenske kroner. Begrunnelsen var at smittekilden var kjent, noe som ofte ikke er lett i og med at salmonella forekommer naturlig i miljøet. Spørsmålet om staten kunne kreve erstatning av Lantmännen ble avgjort av Sveriges høyeste domstol den 6. februar, og dommen var altså negativ sett med statens øyne. Staten har ingen rett til å kreve regress overfor Lantmännen, mener høyesterett.