Publisert: 19.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slik fordeles ansvaret

ved arbeid for sikkerhet flom og skred i Norge:

 


Slik fordeles ansvaret

ved arbeid for sikkerhet flom og skred i Norge:

 

Den enkelte grunneier/utbygger• Har ansvaret for at nye bygg om tomter er sikre• Har ansvar for å sikre sine verdier mot skade

Kommunen• Har ansvar for å kartlegge farer og ta hensyn til farene ved arealplanlegging og byggetillatelser• Har ansvar for lokal beredskapsplanlegging

Staten• Gir regler og retningslinjer for arealplanlegging, utbygging og beredskap• Gir kommunene veiledning• Gir uttalelser og innsigelser til planer etter plan- og bygningsloven• Har ansvar for beredskap regionalt og nasjonalt• Gir bistand til kartlegging, varsling og sikring

(kilde: www.nve.no)