Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slik ble de nye reglene

De nye klassifiseringsreglene for immunkastrert gris som kom den 4. november 2013 er litt snillere enn de gamle fra mars 2012.


Slik ble de nye reglene

De nye klassifiseringsreglene for immunkastrert gris som kom den 4. november 2013 er litt snillere enn de gamle fra mars 2012.

Her er de viktigste endringene;

// Det er ikke lenger krav om at immunkastrering brukes som eneste kastrasjonsmetode i besetningen.

// Trekket for å finansiere klassifiserings- og kontrollsystemet for immunkastrerte griser er redusert til 30 øre per kilo.

// Reaksjonen ved funn av androstenon over grenseverdi i stikkprøveprogrammet er redusert til kr. 10 000.

// Reaksjonen ved avvik mellom antall griser levert og antall oppgitt levert på vaksinasjonsattesten er redusert til kr. 1200 per avvikende gris.

// Immunkastrerte griser over 106 kilo slaktevekt avregnes som purke.