Publisert: 02.03.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slet med å få teste folk

Noen har hatt store problemer med helsemyndighetene når de har bedt om å få teste folk for MRSA.


Slet med å få teste folk

Noen har hatt store problemer med helsemyndighetene når de har bedt om å få teste folk for MRSA.

En avlsbesetningseier i Trøndelag ønsket å teste to nye potensielle utenlandske arbeidere i fjøset sitt for MRSA. De hadde jobbet med griser tidligere. Han fikk lite hjelp ved fastlegekontoret, fordi de ikke kunne teste personer som ikke var norske. Da han henvendte seg til kommunelegen ble han sendt til bedriftshelsetjenesten. De hadde tidligere tatt prøver, men etter å ha funnet en positiv prøve ble det i samråd med kommunelegen bestemt at de ikke kunne ta slike prøver inntil videre. Han ble altså igjen vist til kommunelegen hvor han ikke opplevde å få større hjelp. Så var det ny runde overfor fastlegen, som nå sannsynligvis kunne ta prøver.

Hvis dette er vanlig praksis, er det kanskje ikke rart om mange gir opp førstelinjeforsvaret. Og da blir det kanskje rart at samfunnet skal bruke store beløp på å bekjempe MRSA i folkehelsens tjeneste?