Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slaktevektene har gått noe ned

Slaktevektene har hittil i år gått noe ned, fra 80.52 og ned til 79.61 kg per uke 34. Men kjøttprosenten holder seg på samme nivå som i fjor.


Slaktevektene har gått noe ned

Slaktevektene har hittil i år gått noe ned, fra 80.52 og ned til 79.61 kg per uke 34. Men kjøttprosenten holder seg på samme nivå som i fjor.

 

Laveste ukegjennomsnitt når det gjelder slaktevekter er registrert i uke 28 med 78.18kg. Det er Nortura som har forårsaket denne vektnedgangen. Middel kjøttprosent er 56,996%, på samme nivå som i 2007.

Slaktevektnivået ligger betydelig over fjoråret, 79,6 mot 76.4kg i 2007. På denne tida i fjor var vektene på vei oppover, men det er som sagt ikke tilfellet nå.

Nå har Nortura reversert vektene noe, og gått ned med en kilo fra 80 kg ved årsskiftet til 78,6 kg den siste uken. KLF har fortsatt samme vektnivå.

Gjennomsnittlig kjøttprosentnivå er på omtrent samme nivå som i 2007. 56,99 % er middels  kjøttprosent i øyeblikket. Dette er også omtrent det samme som vi hadde i 2006 (56,987%).

Kjøttprosenten var 56,87 prosent i uke 33. Laveste ukegjennomsnitt fikk vi i uke 22 med 56,72%. Kjøttprosentene er relativt lave i øyeblikket. Det er normalt, og utviklingen de siste ukene ligger omtrent på samme nivå som i 2007.