Publisert: 13.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slaktevekt ned 3,8 kilo

Slaktevektene gikk ned 3,8 kg fra 1. halvår 2012 til første halvår 2013.


Slaktevekt ned 3,8 kilo

Slaktevektene gikk ned 3,8 kg fra 1. halvår 2012 til første halvår 2013.

Det er 0,2 kg mindre enn forutsatt av markedsregulator Nortura. 0,2 kilo høres lite ut, men det utgjør 150 tonn i markedet. Nortura selv treffer perfekt på nedgang i slaktevekt. Nortura har den laveste snittvekta i landet med 75 kg.  Midt-Norsk Slakteri og Fatland reduserer slaktevektene noe enn Nortura. Furuseth og særlig Prima bidrar derimot mindre.

– Jeg er glad for alle produsenter som bidrar til lavere vekter. Jeg er også glad for at slaktevektene har gått ned i Prima og Furuseth de siste tre månedene, kommenterer Norsvinleder Geir Heggheim Gledelig er også et godt sommersalg av svinekjøtt.  Men likevel ligger vi to prosent under fjorårsalget, sier Heggheim. I samarbeid med Bondelaget sendte Norsvin før sommeren ut en henstilling til alle slakterier om å redusere vekta der en oppnår makspris. Foreløpig har Nortura og Midt-Norsk Slakteri satt ned vekta for makspris. Nå i august er det sendt et oppfølgingsbrev til slakteriene.

– Nye tall fra Norsvin viser at en nødvendigvis ikke taper på lavere slaktevekter. Jeg oppfordrer alle produsenter til å følge opp dette utover høsten, sier styremedlem Arne Krog i Norsvin. Han leverer selv til privat slakteri og henstiller også disse å følge oppfordringen fra Norsvin og Bondelag om lavere maksgrenser.

– Det er viktig å følge opp tiltakene som settes i verk. Men hvis forbruket fortsetter nedover, må purketallet ned på en eller annen måte, sier Krog.