Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slaktet Mattilsynet

– Tidligere hadde vi bedre faglig styring og tilsyn. Det forsvant ved mordet på Helsedirektoratet og veterinæravdelingen, sa professor Eysten Skjerve ved Norges veterinærhøgskole.


Slaktet Mattilsynet

– Tidligere hadde vi bedre faglig styring og tilsyn. Det forsvant ved mordet på Helsedirektoratet og veterinæravdelingen, sa professor Eysten Skjerve ved Norges veterinærhøgskole.

 

Han la ikke fingrene i mellom i sin beskrivelse av Mattilsynet. Innledningsfordraget hans på Husdyrforsøksmøtet bar tittelen «Mattrygghet – mellom fag og populisme», og Skjerve var snar med å komme til sakens kjerne.

– Det var uheldig å blande sammen næring og tilsyn. Det hadde vært bedre med et uavhengig og rent tilsyn. Det som skjedde var i strid med det som skjer ellers i verden, hvor det nettopp lages et skille mellom de som utøver og de som skal føre tilsyn med det som utøves, sa Skjerve. Han brukte E.coli-saken som et eksempel. Det er umulig å forutsi saker som den.

– Nye sjukdommer oppdages ikke av sentrale styringssystemer, men av enkeltpersoner ute. Et for sentralstyrt tilsyn svekker kontrollen hvis brua til de som rapporterer og observerer kuttes. I dag er det altfor sterkt søkelys på sentral kompetanse. Alle aktører blir opptatt av å lage «redde sitt eget skinn-systemer». Det vi opplever er på mange måter mangel på ansvar fra sentrale myndigheter, sa Skjerve blant annet.