Publisert: 03.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slaktegrisproduksjonen i bevegelse

Kornproduserende områder med godt spredeareal øker slaktegrisproduksjonen sin.


Slaktegrisproduksjonen i bevegelse

Kornproduserende områder med godt spredeareal øker slaktegrisproduksjonen sin.

Ser vi på statistikken per fylke (tabell 3 og 4) ser vi en klar trend der spesielt slaktegrisproduksjonen flyttes til områder med spredeareal og korn. En slaktesvinproduksjon på konsesjonsgrensa vil i dag trenge 420 daa med spredeareal. Størst økning i antall slaktegris finner vi i fylkene Rogaland, Hedmark og Vestfold. Fra slaktegrisprodusentene kommer nå hver tredje slaktegris fra Rogaland.