Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slakta purker er ikke slaktegris

Statens Landbruksforvaltning (SLF) vil nå komme med en presisering rundt forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjon.


Slakta purker er ikke slaktegris

Statens Landbruksforvaltning (SLF) vil nå komme med en presisering rundt forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjon.

 

I eksisterende forskrift står det at grensen er 2.100 omsatte og slaktede slaktegriser pr år og maksimalt 105 innsatte avlspurker på ethvert tidspunkt. Som slaktegris regnes gris fra 50 kg levende vekt. Regelverket har blitt tolket på to ulike måter, noe som har skapt en viss uro. Slaktede purker har enten blitt definert som slaktegris eller ikke. En del produsenter har bygget opp til 105 avlspurker og forutsatt at slaktede purker ikke skulle redusere antall avlspurker. SLF har nå uttalt at avlspurker kun reguleres som innsatte dyr på ethvert tidspunkt. Slaktede purker skal altså ikke telle som slaktegris.