Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Slakt lett gris!


Slakt lett gris!

 

Markedsregulator har fått tilsagn fra Omsetningsrådet til å slakte ut lett gris i 2005 – fra 29 til 45 kg levende. Så langt har det vist seg noe vanskelig å få slaktet nok. I januar ble 3200 av ønsket 4000 slaktet.

Norsvin ber sine medlemmer om å melde inn lett gris til slakt, – dette gjelder både leverandører til Gilde og private slakterier. På kort sikt er dette det eneste tiltaket som skal til for å få svinekjøttmarkedet i bedre balanse.

Dersom utslaktingen ikke fungerer kan bøndene i verste fall måtte regne med ytterligere ca. 1 krone i lavere utbetalingspris. Fra uke 11 er planene å slakte ut 2500 lette griser per uke. Når vi vet at det, utenom direkteavtaler mellom produsenter, omsettes ca. 1900 stk. per uke i Gildesystemet, må det sterkere engasjement til for å få slaktet ut nødvendig antall.

Norsvin oppfordrer kombinertprodusenter til å melde inn hver tiende smågris til slakt. Benytt anledningen til å tjene mer på de resterende! Slaktegrisleverandører med direkte avtale bør avtale med sin smågrisleverandør at de dårligste smågrisene leveres til ordningen.