Publisert: 31.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Skuldersår og kjøling


Skuldersår og kjøling

 

Også Lisbeth Brogaard Petersen, prosjektleder for bygg og produksjonssystemer i Danmark, holdt foredrag i Hamar. Hun gikk langt i å innrømme at danske fødebinger var for små.

– De siste 10 årene har vi fått større purker, større kull og høyere fravenningsvekter. Men fødebingen vår er like liten, sa Petersen. Hun mente dessuten at det bør være en stor andel fast gulv i fødebingen. Det gir færre bogsår. Danskene har enda større problem med bogsår enn vi har i Norge. De prøver nå å gjøre noe med det ved å legge gummimatte under utsatte purker. Brogaard Petersen trodde likevel at det var langt fram før danskene fikk en andel betonggulv i fødebingene og at størrelsen nærmet seg norske/svenske forhold.

Et annet forhold som opptar danskene er at det ikke skal bli for varmt i danske grisehus sommerstid. En løsning kan være høytrykkskjøling og supplerende luftinntak. Uttak av lufta gjennom spaltene/gulvet istedenfor gjennom tak synes også som en framtidsløsning. Men problemet med varme er trolig større i Danmark enn Norge. Det skyldes naturligvis klimaforskjeller, men også det faktum at danskene har langt flere griser per kvadratmeter.